Прокуратурата видя погазване на закони с бетонирането на къмпинг "Юг"

Хотелският комплекс "Лазурно море" вече работи

Хотелският комплекс "Лазурно море" на къмпинг "Юг" вече работи

Окръжната прокуратура в Бургас спря изпълнението на инвестиционните проекти и издадените от главния архитект на община Царево разрешения за строеж на вилно селище в района на къмпинг "Юг".

Според прокуратурата разрешенията са издадени при груби нарушения и неспазване на четири закона. Това е причината държавното обвинение да протестира строителните разрешения пред началника на РДНСК-Югоизточен район в Бургас и да спре тяхното изпълнение, съобщи прокуратурата.

Бетонирането на плажа на къмпинг "Юг" стана по време на Великденските празници. Сигналът за безобразието беше подаден от сдружението "Да запазим Корал". Първоначално двете министерства – на околната среда и на регионалното развитие - отричаха да се стри върху дюни и обясняваха, че това е навят от морето пясък. По-късно обаче назначена проверка от ековедомството установи, че това са сиви дюни и строежът беше временно спрян, а главният архитект на Царево Станислав Николов обеща, че до 1 юни инвеститорът ще премахне бетона, но това очевидно не е направено.

Проверката

Главният архитект на община Царево е издал разрешение за строеж на вилно селище, по което е предвидено изграждането на 16 вилни сгради. На място е установено започнато строителство, като са изпълнени стоманобетонови основи и армирана бетонова настилка на две от сградите, е установила проверката на прокуратурата.

По инвестиционно предложение - изграждане на хотелски комплекс "Лазурно море" в района на къмпинг "Юг" - главният архитект на Царево е издал и разрешение за строеж на сезонен хотел, за строеж на ресторант и за преустройство и пристройка на обслужващи сгради в заведение за обществено хранене тип "Бистро". Тези обекти са реализирани и за тях са издадени съответните удостоверения за въвеждане в експлоатация, се казва в съобщението на прокуратурата.

Нарушенията

В екологичното ни законодателство са настъпили промени, съобразени с европейски директиви и създаването на екологична мрежа "Натура 2000". Изискване на националното и наднационалното законодателство е инвестиционните предложения да се подлагат на проверки, за да се оцени въздействието им върху защитените зони.

В хода на извършената проверка е установено наличие на сиви стабилизирани дюни в района на къмпинг "Юг". Разрешенията за строеж са  издадени, без да е проведена процедура по оценка за съвместимост по Закона за биологичното разнообразие.

Разрешено е строителство и е извършено такова, без да е проведена изискващата се процедура. Това предполага наличието на опасност от унищожаване и увреждане на най-близко разположената защитена зона - част от европейска мрежа "Натура 2000".

Извършването на оценка на съответствието се налага от една страна в изпълнение на екологичното законодателство на страната, а от друга и поради това, че бреговата ивица на къмпинг "Юг", в който са разположени имотите, е граница на акваториалната част на защитената зона "Ропотамо", мотивират се от прокуратурата.

Според обвинението "последствията от засиленото антропогенно присъствие са предпоставка за преки и косвени негативни въздействия особено върху морските природни местообитания и видове, предмет на опазване в зоната, в резултат на неустановено въздействие върху водите като ключов елемент на зоната". 

"Установената в къмпинг "Юг" активна плажна ивица, на която се намират подвижни дюни и неподвижни крайбрежни дюни с тревна растителност (сиви дюни), обуславя незаконосъобразността (нищожността) на разрешенията за строеж", се казва в съобщението на прокуратурата.

По тези причини разрешенията за строеж са издадени при груби нарушения и неспазване на разпоредбите на Конституцията, Закона за устройство на територията, Закона за опазване на околната среда и Закона за Закона за биологичното разнообразие, поради което прокуратурата ги е протестирала и спряла изпълнението им до разглеждането на протестите.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Как оценявате българската позиция за кризата около Украйна?