Прокурори, кметове и зам.-министри не са обявили имоти, коли и фирми

Прокурори, кметове и зам.-министри не са обявили имоти, коли и фирми

Сметната палата е констатирала несъответствия в 152 декларации на лица, заемащи висши държавни длъжности, подадени пред публичния регистър през 2013 г., съобщиха от одитната институция във вторник. В публикувания списък с необявилите придобитото през 2012 г. движимо и недвижимо имущество са прокурори, съдии, кметове и заместник-кметове, председатели и членове на общински съвети, членове на политически партии, неколцина депутати и заместник-министри от сегашния и служебния кабинет.

 

В общия случай те са пропуснали да обявят в имуществените си декларации придобити свои и от съпругите или съпрузите си апартаменти, терени, автомобили, дялове в дружества и получени приходи.

 

Сред по-познатите имена в списъка на Сметната палата се откроява това на зам.-министъра на земеделието Бюрхан Абазов, който пропуснал да обяви придобит апартамент в Русе и нива в село Смирненско, както и прехвърлени на съпругата му дялове в дружествата "Хермес-09" и "А+М Фармация" и притежавани от нея акции в "Деметра – 3С".

 

Двама зам.-министри от служебния кабинет на Марин Райков – социалният Ваня Стойнева и на правосъдието Димитър Бонгалов, не са декларирали акции на семейните си партньори. Сегашният зам.-министър на правосъдието Илия Ангелов също е пропуснал да обяви дялове на съпругата си. Това е сторил и зам.-министърът на здравеопазването Бойко Пенков, който не е обявил дялове на половинката си в "Крисмар 3".

 

Сред неизрядните висши служители е и посланикът ни в Армения Георги Карастаматов, който не е декларирал свои дялове в "Корпорация Варна – СП".

 

Всяка година лицата на висша държавна служба са длъжни да подават декларации за придобитото имущество, получените доходи, дадените обезпечения и направените разходи през предходната календарна година в срок до 30 април на текущата година.

 

Онези, които тепърва заемат такава длъжност или се оттеглят от висшия държавен апарат, подават встъпителна или финална декларация до 1 месец от заемането или оттеглянето от поста. При промяна на заеманата длъжност лице, което остава задължено по закона, не подава встъпителна и финална декларация.

 

Съгласно закона Сметната палата извършва проверка по документи за достоверността на декларираните факти в декларациите, като ги съпоставя с данни, подлежащи на вписване, обявяване или удостоверяване пред държавните и общинските органи, органите на съдебната власт и други институции.

 

Според законовите изисквания лицата, за които са открити несъответствия между декларациите и реалното им имуществено състояние, се изпращат на изпълнителния директор на Националната агенция по приходите и до председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" за предприемане на съответните действия, допълват от Сметната палата.

Още от България

Защо Слави Трифонов не успя да регистрира партията си?