Прокурори оставили дело за грабеж да продължи над 22 години

Прокурори оставили дело за грабеж да продължи над 22 години

Дело за въоръжен грабеж в Ихтиман е прекратено, след като е продължило 22 години, 4 месеца и 6 дни. Накрая извършителят не е бил открит и то е прекратено заради изтичане на абсолютната давност, съобщава съдебният инспекторат, който разглежда жалбите на гражданите за бавно правосъдие.

Любопитното в това дело е, че около 13 години след обира, прокурорът е наредил активизиране на издирването на извършителя. Така през следващите девет години полицията в Ихтиман периодично е изпращала справки за извършените издирвателни работи. Те не са дали резултат, но активността на полицията по документи е продължавала. Накрая делото е прекратено през юни 2017 г.

Съдебните инспектори са попаднали и на гражданско дело за възстановяване на собственост върху имот в София, което е приключило за 19 години, 9 месеца и 5 дни.

Делото е започнало в началото на 1998 г., когато брат и сестра предявяват в Софийския районен съд иск за възстановяване на одържавен имот, който е продаден след това на трети лица. През май 1998 г. районният съд прекратява делото, като приема, че то е образувано по недопустима искова претенция. От тогава до октомври 2017 г. съдът разглежда частната жалба срещу прекратяването на производството.

През юни 2001 г. Софийският районен съд разпорежда преписи от частната жалба срещу прекратяването на дело да се връчат на страните. Връчването на преписите продължава близо 14 години. Едва през септември 2015 г. съдът е приел съобщенията до ответниците за редовно връчени.

Накрая исковете пак не са разгледани по същество, а делото, което е било висящо повече от 19 години пред една съдебна инстанция, е прекратено.

Споделяне

Още от България