Прокурорите имат нужда от защита от вменяване на вина

Не трябва да повтаряме предишните сценарии на запознанство с главния прокурор през първата година, втората година свикване с нас, третата - ние с него и от четвъртата да работим, казва Камен Ситнилски*

Камен Ситнилски и Румен Боев. Снимка: streamer.bg

Г-н Ситнилски, очаквахте ли да получите толкова сериозна подкрепа?

Всеки боец, който тръгва на битка, трябва да очаква победата. Едно е да очакваш, друго - да получиш. Много съм благодарен и признателен на колегите, които, при условията на проява на една свободна воля, предпочетоха мен и колегата Румен Боев, защото това е още едно поредно доказателство, че съм оставил добри впечатления в колегите като прокурор и като техен ръководител през последните шест години. Не без значение е и това, че съм се държал човешки, приятелски и колегиално с тях. Първото основно задължение ще ми бъде да ги защитавам, защото прокуратурата и отделните прокурори имат нужда от защита.

Защита от кого?

От всички, които неоснователно ги обвиняват, от всички, които се бъркат в работата на пррокуратурата, от всички, които неоснователно и съвсем произволно се опитват да им внушат, вменят вина за това, което е вина на обществото или държавата. Прокуратурата никога не се е страхувала да поеме отговорност, но своята отговорност, а не тази за неудачите в държавата на други фронтове.
 
Днес Софийският апелативен съд оправда подсъдимите по едно от делата за аферата "САПАРД". Отчитате ли това като грешка на прокуратурата?

Делото беше внесено от Софийска градска прокуратура, познавам го донякъде. След като има решение на съда, не коментирам. Съдът със свои актове никога не е бил обект на мои коментари.

Въпросът беше дали има грешки на прокуратурата.

Не мога да кажа дали има конкретни грешки или недостатъци. Но след като обвинението не е издържало, явно доказателствата не са били достатъчни. Може Софийската градска прокуратура да е положила всички усилия да ги събере, но да не е успяла.

Т.е. не на всяка цена ще защитавате прокурорите.

Това, което казах, също е защита. Защото обяснявам на гражданите каква е причината. В света няма прокуратура със 100% успех. Както обичаше да казва един мой бивш началник, още ми е началник, докато встъпя като член на ВСС, говоря за главния прокурор Борис Велчев – оправдателните присъди са част от демокрацията.

Г-н Боев, много началници се кандидатираха за ВСС, г-н Ситнилски също. Ви сте сред малкото редови.

Е, малко условно съм редови, защото през годините, през които съм работил, съм бил и заместник-административен ръководител на голяма апелативна прокуратура – Пловдивската. Това време явно даде възможност на колегите да ме опознаят добре - както от нашата, така и от други зони, за да могат сега да правят преценки и оценки за това кой е най-подходящият за ВСС. За което съм благодарен.

Някакво обещание от Вас, г-н Боев?

Защита на прокурорите, естествено, когато си изпълняват вменените им по закон функциите. Бих допълнил не само защита отвън, но и отвътре в системата. Когато прокурорът си върши работата по закон, ние му дължим тази защита и до този момент ВСС като че ли не я дава в пълен размер. Прочетох на главния прокурор книгата. Той се чуди кога пък главният прокурор ще бъде проверен от ВСС. Това не се е случвало, а би трябвало, защото това е част от функциите на ВСС.

Ще инициирате ли такава проверка?

Защо не? Това си е част от функциите, всички се проверяват. Това е съдебната власт, тя си дължи един на друг проверка. По този начин пак ще защитим системата – ако се извърши проверка. Най-важното е да създадем такава обстановка, че да могат колегите спокойно да си вършат работата и да прилагат закона.

Г-н Боев, ще се преборите ли прокурор да оглави прокуратурата?

Нека първо се конституира целият ВСС. Аз съм привърженик на тази идея, защото 31 години съм прокурор. Дали ще се преборим или не? Нека да дойдат и да обмислим кандидатите...

Значи повече от един?

Предполагам, разбира се. Би трябвало. Тази прозрачност, която днес беше, би било хубаво да я има и там, всички да знаят концепциите им.

В този профил "професионалист-прокурор, а защо не и жена" да разпознаваме ли Галина Тонева (зам.-главен прокурор), г-н Ситнилски?

Потвърждавам това, което съм казал. Ще се боря за това главният прокурор да бъде професионалист, да не се губи време за навлизане в работата. Да се започне работата с един летящ старт, само кратко време за ориентиране. Не изключвам това да е жена. В прокуратурата работят чудесни професионалисти. Трябва да огледаме още веднъж с колегите от ВСС няколко души, които да опитаме да предложим и да спечелим колегите и да гласуваме.

Г-н Ситнилски, бихте ли подкрепил предложение, издигнато от прокурорската гилдия?

Разбира се. Всяко предложение, което е удачно и уместно, ще бъде обсъдено. Сигурен съм, че ще намерим изход. Не ми се ще пак да повтаряме предишните сценарии на запознанство с главния прокурор през първата година, втората година свикване с нас, третата - ние с него и от четвъртата да работим.

Какво може да направи ВСС, ако кандидатурата е само една? Или да е излъчена от съдии?

От съдии също може, защо не. Това ще го реши ВСС, не е изключено. Дори и един кандидат да е, дори да е предложен от съдии, ако преценим, че кандидатурата е удачна, ще гласуваме. Лично аз ще гласувам. Аз познавам достатъчно съдии.

А съдия главен прокурор?

Защо не. И следовател може.

Т.е. да е от системата?

Няма значение, но на първо място от прокурорската квота.

Г-н Боев, вие бяхте кандидат за апелативен прокурор, но не ви избраха. Сега бяхте подкрепен от колегите си. Вашето мнение за това разминаване на преценката?

Не може да се правят някакви изводи в този смисъл. Всеки избор е сам по себе си. Колегите ме избраха, защото считат, че ще върша добросъвестна и справедлива работа във ВСС по отношение на тяхното кадруване и тяхната работа. А пък за това, че предпочетоха други колеги за апелативен прокурор, това си е нещо, което си прецени сега действащият ВСС. Но не съм нещастен от избора за апелативен прокурор, конкурсите бяха два, защото и в двата случая се избраха сериозни специалисти. Аз участвах в конкурса, не се смятам за несериозен. Може би са преценили, че точно в този сектор, в нашата работа те ще свършат повече.

*Камен Ситнилски и Румен Боев бяха избрани за членове на ВСС от прокурорската квота още на първия тур в петък. Използвани са въпроси на други медии.

Споделяне

Още от България