Прокурорите: Не се справяме с делата за корупция

Основният проблем в практиката на прокуратурата при изграждането на обвинението по делата за корупция е неадекватната законова база. Това считат 77,3% от прокурорите.

Данните са от социологическо изследване на Асоциация "Прозрачност без граници", направено през годината. 87,3 на сто от допитаните прокурори са посочили, че изпитват най-често трудност при установяването годността на доказателствата при подготовката на обвинението по дела за корупция. 35,5 на сто от колегите им пък считат, че е сложно определянето на характера на престъпното деяние.

83,6% от прокурорите считат, че за повишаване на капацитета на прокуратурата в сегашните условия е необходимо да се подобри съществуващата законова база. 71% са посочили необходимостта от увеличение на заплатите в прокуратурите, а 66,6% - повишаване на общественото доверие към институцията.

Изграждане на специализирани отдели за борба с корупционните престъпления в прокуратурата предлагат 67,2% от представителите на колегията.

Данните "Прозрачност без граници" ще бъдат дискутирани в петък на кръгла маса по проблемите на прокуратурата. Тогава ще бъде представена и стратегия за укрепване на капацитета на прокуратурата за противодействие на корупцията. Основните ѝ цели са ефективно наказателно преследване на извършителите на нози вид престъпения и разкриване и преустановяване на корупционните практики и прояви.

Още от България