Прокурорският инспекторат е ровил и в личния живот на магистрати

Малена Филипова

Бившият шеф на прокурорския инспекторат Малена Филипова е изискала материали от досъдебно производство, копия на експертизи, снимки и видеофайлове, засягащи личния живот на магистрат, съобщи сайтът "Правен свят", позовавайки се на доклада за състоянието на отдела във Върховната касационна прокуратура (ВКП).

Малена Филипова и всички нейни колеги инспектори бяха отстранени в края на януари по заповед на главния прокурор Сотир Цацаров. Това бе първата реална стъпка по преструктурирането на държавното обвинение, която бе предприета от неговия нов ръководител.

Проверката в инспектората е продължила три дни. В първия ден Филипова е предала на проверяващите прокурори 36 преписки, като 17 от тях по необясними причини са били в касата ѝ, а не в деловодството, където им е мястото. За общо три от тези 17 преписки няма обяснение защо са били при шефката на инспектората. По една от тези три преписки е установено, че има недопустимо вмешателство в лични живот на магистрат.

В последния, трети ден от проверката, Малена Филипова е предала още документи на проверяващите, без да обясни защо не е сторила това в началото. При инспекцията е установено още, че има унищожени документи, но няма данни за техния брой и за какво се отнасят.

Най-скандалният извод от доклада за състоянието на инспектората е, че част от проверките на прокурори са започвани след жалби срещу прокурорски актове по същество. По закон актовете на прокурори и съдии могат да бъдат обжалвани само пред по-горна инстанция, а не да стават повод за дисциплинарни проверки. В случая обаче работата на прокурори по дела може да бъде използвана и като пречка за тяхното кадрово развитие.

Другият скандален извод от проверката на инспектората е, че преписките са разпределяни на прокурори извън системата за случайно разпределение на прокуратурата. Това е станало със знанието на предния главен прокурор Борис Велчев.

Основният извод на екипа по инвентаризация на инспектората е, че   Малена Филипова не е спазила текстовете от Закона за съдебната власт за случайния избор, без дори да се е запознала с възможностите на системата и начинът ѝ на действие.  

В същото време става ясно, че в инспектората са работили прокурори, чиито професионални качества не бива да се подценяват, пише в доклада от проверката на отдела. От 2007 година до момента няма образувано нито едно дисциплинарно производство срещу магистрат от този отдел.

Всичко това води до смущаващо неравномерно натоварване в отдела за 2012 година. Самата Малена Филипова си е разпределила само една проверка за година. При нейните колеги това не е така: Тома Комов е получил 73, Димитър Вълчев – 147, Катя Антонова – 236, Боян Тошев и Кирил Иванов – по 146 всеки, а Марио Василев – 138 броя преписки за проверки.

При инвентаризацията на инспектората е открито, че Малена Филипова е нарушила и редица други вътрешни правила в прокуратурата със свои действия или бездействия – нямало е докладна книга в деловодството, липсвала и такава книга за делата на специален надзор, няма заповед на завеждащ-отдела за създаване на организация на случайното разпределение на преписките в ИВКП, Филипова неправомерно е съхранявала дела и преписки в касата си, пише сайта "Правен свят".

Споделяне

Още по темата

Още от България