Промени в единната данъчно-осигурителна сметка, но само за главниците и лихвите

При погасяването на стари задължения за осигуровки и данъци вече ще може да се погасяват първо главниците, а след това и лихвите. Погасяването първо на главниците спира начисляването на лихви и предотвратява натрупването на нови задължения. Това предвиждат промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), одобрени на заседанието на правителството.

Не бяха приети предложенията на тристранния съвет да се облекчи използването на единната сметка и тя да се раздели на две - за осигурителни и за здравни вноски. Така ще се възстанови правото на данъчно задължените лица да избират кои свои задължения да плащат, когато са финансово затруднени.

Досега всяка внесена сума отиваше според единната сметка за покриване на най-старите задължения - били те осигурителни, здравни или лихви по тях.

В преходните и заключителни разпоредби в ДОПК се предлагат и промени в Закона за ДДС, с които се въвежда обратното начисляване на данък добавена стойност само в търговията със зърно. Това е един от рисковите сектори, където се извършват големи злоупотреби с ДДС.

Правителството мотивира решението си с директива на Европейската комисия, която позволява прилагането на този механизъм като временна мярка за дейности, при които има риск от измами.

"Механизмът за обратно начисляване е изключение от общия ред за облагане с ДДС и представлява ефективен инструмент в борбата с данъчните измами и отклонението от данъчно облагане", мотивират решението си от правителството

Според промяната ДДС ще се начислява при купувача и той ще има право на данъчен кредит. Производителят няма право да си приспада данъка, а ще трябва да изчака държавата да му върне внесения ДДС за консумативи, които е потребявал, след като крайният купувач го е платил.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Къде му е мястото на Бойко Борисов?