Промени в НК може да криминализират целия граждански оборот

Първият нарушен принцип е този на правната сигурност, предупреди проф. Пламен Панайотов

снимка БГНЕС

Проектът за промени в Наказателния кодекс реално ще доведе до криминализиране на целия граждански оборот, обяви проф. Пламен Панайотов пред сайта lex.bg. В момента проф. Панайотов ръководи катедрата за наказателноправни науки в Софийския университет. Той беше вицепремиер в правителството на Симеон Сакскобургготски, а през 2007 г. беше изключен от НДСВ, след конфликт с нейния лидер.

Коментарът на Панайотов е посветен на идеята за разширяване на обхвата на един от най-често използвани от прокуратурата текстове в Наказателния кодекс – чл. 282, който третира престъпленията по служба. Това е престъпен състав, която неизменно присъства в списъка с т.нар. "корупционни" престъпления на държавното обвинение.

Проектът за промени в чл. 282 обявява за престъпление всяко нарушение или неизпълнение на служебните задължения от всяко длъжностно лице.

"В наказателната област такива разпоредби са известни като каучукови. Това са разпоредби, които не дават никаква яснота относно критериите за това кога дадено поведение ще се счита за престъпно. А във всяка демократична държава именно в наказателното законодателство изрично се сочат тези критерии", коментира Панайотов.

Според него този текст не бива да се приема, защото след това всяко нарушение на служебните задължения би се третирало като престъпление. Без значение от характера и целта на самото нарушение.

"Подобна разпоредба влиза в противоречие с основни принципи на наказателната политика и на наказателното законодателство", смята Панайотов.

Първият нарушен принцип е този на правната сигурност, защото няма да е ясно какви са признаците на престъплението и какво е наказанието, което се полага. Вторият нарушен принцип е употребата на наказателното преследване като последно средство за реакция при противоправно поведение.

"Това са основни принципи на правото на ЕС, на международното право и на нашето национално наказателно право", казва проф. Панайотов.

Според него отварянето на широка врата за наказателно преследване на всяко едно нарушение на служебните задължения може да доведе до произвол. Проф. Панайотов остро критикува и предложенията за криминализиране на длъжностните престъпления в частния сектор.

"Да си представим, че има каквото и да е нарушение или неизпълнение на служебните задължения на едно длъжностно лице в частния сектор. Да речем, че управител на ООД или изпълнителен директор на АД е сключил договор, независимо с какъв предмет, между съответното търговско дружество и друг стопански субект. По едни или други причини сме поставени в хипотеза на неизпълнение на договора, което е свързано с нарушаване на служебните задължения от това длъжностно лице. Произтичат и някакви вредни последици, които в ред случаи могат да са и значителни. В гражданското право е известно, че неизпълнението на договорите влече гражданско правни последици. То не може по принцип да се криминализира. Не е ясен дори механизмът, по който настъпват тези вредни последици. Това е недопустимо и означава на практика да криминализираме целия граждански оборот.", казва юристът.

Той допълни, че с предлаганите изменения в Наказателния кодекс единствено се предвижда разширяване на обхвата на наказателната репресия и нейното ожесточаване.

"Няма никакъв стандарт дори за маловажни случаи на престъпление. Да не говорим за стандарт подобно поведение да се преследва по гражданско правен или поне по административен ред – няма такъв. Следователно трябва да приемем, че ако доволен клиент даде един обичаен подарък на служител в търговско дружество, например бутилка скъпо уиски, е осъществена корупция в частния сектор, съобразно тези стандарти", каза Панайотов.

Споделяне

Още от България