Промените в закона не решават проблема със застрояването на Черноморието

Гласуваните промени в Закона за Черноморското крайбрежие повтарят стари, нeсработили забрани. Те не са решение и нямат да прекратят стихийното застрояване на Черноморието. Това е позицията на коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България"

Природозащитниците са против предвидените три изключения за застрояване на дюните.

“За да остане природа в България“ отново повтаря шестте стъпки, които могат да осигурят опазване на Черноморието. Те бяха изпратени преди повече от месец до парламента и правителството. Природозащитниците ще настояват за тяхното приемане пред всеки следващ парламент и правителство:

Първа стъпка

Парламентът да наложи мораториум върху промяната на предназначението на горски и поземлен фонд и върху издаването на строителни разрешения в зоните от екомрежата “Натура 2000” по Черноморското крайбрежие до изработване на цялостна визия за развитие на Черноморието.

Втора стъпка

Народното събрание да приеме законови промени, за да се прекрати престъпното разграбване и унищожение на природния ресурс. За целта трябва да отпаднат изключенията за застрояване на дюните в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (параграф 5) и в Закона за устройство на територията;

Да се даде възможност за обжалване на подробните и на общите устройствени планове от гражданите в Закона за устройство на територията.

Да се прекратят всички процедури за придобиване на държавни имоти в защитени зони от мрежата “Натура 2000” по реда на законите за горите и за земеделските земи;

Държавните и общински гори и земи в защитените зони да станат публична собственост по подобие на държавните и общински гори и земи в защитените територии.

Трета стъпка

Министерството на околната среда да издаде заповеди за обявяване на 19-те защитени зони по местообитанията в района на Черно море. Това са езерото Дуранкулак, езерото Шабла-Езерец, "Комплекс Калиакра", "Долината на река Батова", "Златни пясъци", "Галата", "Камчия", "Плаж Шкорпиловци", "Емине-Иракли", "Ахелой-Равда-Несебър", "Поморие", "Атанасовско езеро", "Бургаско езеро", "Мандра-Пода", "Залив Ченгене скеле", "Плаж Градина-Златна рибка", "Острови Св. Иван и Св. Петър", "Ропотамо", "Караагач", "Странджа".

Заповедите да включват категорична забрана на ново строителство в териториите, попадащи в ивицата с широчина 2 км от границата на морския бряг или на морските плажове, с изключение на обществена инфраструктура, преместваеми обекти и строителство в урбанизираните територии на населените места определени към 1 януари 2008 г.

Четвърта стъпка

Парламентът да възложи на Министерството на околната среда в сътрудничество с всички заинтересовани страни да разработи документация за поставяне под защита като защитени територии на гореспоменатите плажове, дюни, влажни зони и крайморски степи, като до края на април да бъдат назначени комисии за тяхното обявяване. Предложените режими да отчитат спецификите на всяка от териториите и да осигуряват нейното адекватно опазване.

Коалицията “За да остане природа в България” счита, че подходящ инструмент за осигуряване на реална защита на тези територии е обявяването на Парк “Българско черноморие” и създаване на самостоятелна администрация на парка.

Пета стъпка

Министерство на земеделието и храните и прокуратурата в срок от един месец да предприемат стъпки за разваляне на всички сделки с държавни имоти, сключени след 1 януари 2008 г., в които попадат дюни.

Шеста стъпка

Министерство на регионалното развитие и благоустройството в срок до 3 месеца да осигури реално прилагане на Закона за устройството на черноморското крайбрежие чрез отразяване в кадастралните карти на дюните и на зоните А и Б.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Къде му е мястото на Бойко Борисов?