Промишленост и строителство вървят надолу, оживление в търговията през юли

Промишленото производство и строителната продукция намаляват през юли на годишна база, докато в търговията на дребно е отчетен ръст. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ), обявени във вторник.

Промишленост – годишен спад от 2.6%

Промишленото производство е намаляло с 2.6% през юли спрямо същия период на 2012 г., но отбелязва ръст от 1.7% спрямо юни, сочат сезонно изгладените статистически данни.

Увеличение спрямо предходния месец е регистрирано в преработващата промишленост (2.3%), в добивната промишленост (1.5%), и в производството на ток и газ (1.2%).

По-значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти (21.5%). Увеличение се отчита и при производството на лекарства (7.5%), както и на хартия, картон и изделия от тях и при ремонта и инсталирането на машини и оборудване (по 5.9%).

Спад на месечна база има при производството на напитки (8.5%), електрически съоръжения (5.2%) и при текстила (2.6%).

На годишна база намалява производството в добивната промишленост (15.9%), като най-значителен спад е отчетен при добива на въглища (32.8%). Производството на ток и газ също намалява на годишна база (7.7%), докато в преработващата промишленост е отчетен минимален ръст (1.2 %). Той се дължи основно на производството на части за автомобили, печатната дейност, метални изделия и електронни и оптични продукти.

Строителството – надолу с 6.8% за година

Произведената строителна продукция също намалява през юли с 6.8% на годишна база, но спрямо предходния месец е отчетен лек ръст от 1%.

Ръстът на месечна основа се дължи на инфраструктурното строителство, което нараства с 2.5%, докато в сградното намалява незначително с 0.2%.

На годишна база е отчетен спад и в инфраструктурното (8.8%), и в сградното строителство (5.3%).

Търговията на дребно расте с 4.3%

Единствено в търговията на дребно е отчетено увеличение на месечна (1%) и годишна база (4.3%).

Оборотът в търговията на дребно през юли расте в почти всички икономически групи. По-значително увеличение се наблюдава при продажбата на хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (8.2% ), облекло и обувки (3.9%), както и при поръчки по пощата, телефона или интернет (3.1%).

Намаление има при продажбата на автомобилни горива и смазочни материали (2.1%), както и при продажбата на компютърна и комуникационна техника (0.3%) .

На годишна база е отчетено значително увеличаване в търговията на дребно с облекло и обувки (23.1%), с разнообразни стоки (16.6%), с хранителни стоки, напитки и цигари (9%).

Споделяне

Още от Бизнес

Къде му е мястото на Бойко Борисов?