Промишленост и търговия с най-голям ръст през ноември

Единствено производството в строителният сектор намалява

Промишленост и търговия с най-голям ръст през ноември

Промишленото производство в страната и търговията на дребно продължават възходящия си тренд и за ноември 2016 г. отбелязват най-голямото си увеличение на годишна база за последната половин година съответно с 4.3 на сто и 6.1 на сто.

Единствено в строителния сектор спадът продължава. Това показват календарно изгладените индекси на Националният статистически институт (НСИ), обявени във вторник.

Електронната и военната промишленост са двигатели на растежа

Електронната и военната промишленост, които отбелязват увеличение с една пета на произведената продукция спрямо година по-рано, са основните двигателите на растежа в промишлеността през ноември, сочат данните на НСИ.

Двуцифрен ръст на годишна база е регистриран при производството на химични продукти (17.1%) и на метални изделия, без машини и оборудване, (16.4%).

Намаление е отчетено при производството на части за автомобили (26%), дървен материал и изделия от него, без мебели (19.3%), ремонта и инсталирането на машини и оборудване (13%) и на тютюневи изделия - с (12.3%).

Като цяло преработващата промишленост отбелязва ръст с 4.9% на годишна база.

По-голямо увеличение е регистрирано в добивната промишленост (9.8%), докато при производството и разпределението на ток, топлоенергия и газ е отбелязан спад. На годишна база през ноември (1%).

На месечна база индексът на промишленото производство нараства с 1.6% през ноември 2016 г. Преработващата промишленост расте с 2.4%, а добивната – с 2.2%, докато при производството на ток и топлоенергия и газ е отчетено намаление с 1.3%.

По-значителен ръст на месечна база се наблюдава при производството на метални изделия, без машини и оборудване (16.8%), на тютюневи изделия (12.8%), на машини и оборудване с общо и специално предназначение (9.6%) и на лекарства (9%).

Спад е отчетен при производството на облекло (7.1%), химични продукти (6.4%), на дървен материал и изделия от него, без мебели (4.6%) и на напитки (3.7%).

Търговия на дребно – ръст от 6.1% на годишна база

Вътрешното потребление, което беше един от факторите за растежа през изминалата година, допринася и за добрите резултати в търговията на дребно, която нараства с 0.9 на сто през ноември на месечна база и с 6.1 на сто на годишна, сочат още данните на НСИ.

На месечна база най-голямо увеличение има при търговията с фармацевтични и медицински стоки (4.3%), с битова техника, мебели, компютърна и комуникационна техника (по 3%), текстил, облекло, обувки и кожени изделия (1.5%) и автомобилни горива и смазочни материали (1%).

Намаление е отчетено при търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет (3%), с разнообразни стоки (1.1%) и с хранителни стоки, напитки и цигари (0.2%).

На годишна база най-големи обороти са отчетени при търговците на дребно, които продават дрехи, обувки и кожени изделия (12.9%), храни, напитки и цигари (11.9%), компютри и комуникационна техника (10.2%) и лекарства (9%).

Намаление е регистрирано при търговията на дребно с разнообразни стоки (7.1%), чрез поръчки по пощата, телефона или интернет (5.3%) и с автомобилни горива и смазочни материали (4%).

Строителство отчита спад от 3.5 на сто на годишна база

Единствено в сектор "Строителство" е отчетен спад на месечна и годишна база през ноември съответно с 4.7 на сто и 3.5 на сто.

Основната причина си остава липсата на големи инфраструктурни проекти, които се финансират основно от европейските фондове. Въпреки че 2016 г. е третата от настоящия програмен период, строителството на големите обекти реално все още не е започнало с изключение на метрото в София.

Така на месечна база гражданското/инженерното строителство намалява с 3.7%, а на годишна спадът е 5.9 на сто.

По-добре са нещата при сградното строителство основно заради Националната програма за саниране с бюджет от 1 млрд. лв. и раздвижването на предприемачите в София и Пловдив, продиктувано от увеличените продажби на нови жилища.

Така на месечна база продукцията от сградното строителство се увеличава с 5.7% през ноември, а на годишна регистрира понижение от 1.4 на сто.

Споделяне

Още от Бизнес