Промишленост, строителство и търговия растат през април на годишна база

Промишленост, строителство и търговия растат през април на годишна база

Промишленото производство, строителната продукция и оборотите в търговията се увеличават през април спрямо година по-рано. Това показват календарно изгладените предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ).

Най-висок е ръстът в промишлеността – 4.8 на сто на годишна база. Двигател на растежа е преработващата промишленост, като най-голямо увеличение е регистрирано при производството на метални изделия, цигари, компютърна и комуникационна техника, електроника, оптични и химични продукти.

Повече от два пъти по-малък е ръста в строителството – 2 на сто на годишна база. Той се дължи основно на сградното строителство и е свързан с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, както и със строителството на нови жилища в големите градове от частни предприемачи.

Оборотите в търговията на дребно също се увеличават на годишна база с 2.1 на сто. По-значително увеличение на търговията е отчетено при продажбите на лекарства, текстил, облекло, обувки и кожени изделия.

Промишленото производство с ръст от 4.8%

На годишна база промишленото производство е нараснало с 4.8% през април, но спрямо предходния месец намалява с 1.2 на сто, сочат данните на НСИ.

Намаление спрямо март е регистрирано в добивната 2.9%) и в преработващата промишленост (1.7%), а увеличение е отчетено в производството и разпределението на електрическа и топлинна енергия и газ (3.6%).

По-значителен спад в преработващата промишленост се наблюдава при производството на лекарства (10.9%), печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители (8%), производството на облекло (6.7%), на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти (6.5%). Ръст на месечна база е регистриран при производството на метални изделия, без машини и оборудване (17.9%), на химични продукти (5.3%), на тютюневи изделия (4.5%) и на дървен материал и изделия от него, без мебели (3.2%).

На годишна база ръст на промишленото производство е отчетен в преработващата промишленост (8.4%), а спад в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ (4.2%) и в добивната промишленост (2%).

По-значително увеличение в преработващата промишленост спрямо предходната година се наблюдава при производството на метални изделия, без машини и оборудване (43.1%), тютюневи изделия (35%), компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти (30.6%), химични продукти (22%).

Намаление на годишна база е отчетено при производството на превозни средства, без автомобили (23.5%), напитки (9.1%), лекарства (7.7%) и облекло (6%).

Строителство с ръст от 2%

На месечна база при строителната продукция се отчита спад от 1.8%, но на годишна има ръст от 2 на сто за април, показват данните на НСИ.

Спрямо предходният месец намалява както сградното строителство (1.8%), така и гражданското/инженерното строителство (1.7%).

На годишна база увеличението на строителната продукция през април се дължи предимно от положителния темп при сградното строителство, където увеличението е с 8.7%, докато при гражданското/инженерното строителство e регистрирано намаление от 5.4%.

Оборотът в търговията на дребно расте с 2.1%

На месечна база оборотът в търговията на дребно, без тази с автомобили и мотоциклети, през април намалява с 0.5%, но спрямо година по-рано расте с 2.1 на сто, показват данните на НСИ.

През април оборотът нараства спрямо предходния месец при търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки (0.5%) и с разнообразни стоки (0.4%).

По-значително намаление на месечна база е регистрирано при търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника (3.1%), автомобилни горива и смазочни материали (2.6%) и чрез поръчки по пощата, телефона или интернет (2.5%).

На годишна база оборотът нараства по-значително при търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки (10.8%), разнообразни стоки (10.5%) и с текстил, облекло, обувки и кожени изделия (10.1%).

Намаление на годишна база е регистрирано при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (15.4%) и рез поръчки по пощата, телефона или интернет (0.7%).

Споделяне

Още от Бизнес