Промишлеността и търговията с месечен спад през февруари, строителството - с ръст

Промишлеността и търговията на дребно реализират спад през февруари спрямо януари съответно с 2% и 0.9%, сочат предварителните данни на Националния статистически институт.

Единствено строителството реализира месечен ръст и през февруари той е 0.6%.

На годишна база (февруари 2013 спрямо февруари 2012 г.) промишлеността увеличава произведените обеми с 5.1%, като принос за това има преработва щата промишленост , която увеличава продукцията със 7.4%, производството на ток и топлоенергия се увеличава с 3.6%. В същото време добивната промишленост регистрира спад от 6%.

В сектора на търговията статистиката регистрира 11-месечен пореден спад. На годишна основа спадът при нехранителните стоки е 6.4%, при хранителните - 4.9%.

Споделяне

Още от Бизнес