Промишлеността отчете ръст през август

Промишленото производство се е увеличило с 1% през август спрямо юли и с 2% на годишна база. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ) за август 2012 г.

Месечният ръст се дължи на преработващата промишленост - с 1.1%, докато в енергетиката и в добивната индустрия има спад съответно с 1.1% и 0.7%. Принос за годишния ръст имат и трите сектора - добивната промишленост (4.5%), преработващата (2.5%) и енергетиката (1.3%).

Най-голямо увеличение се отчита при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 22.7% на месечна база. В производството на метални изделия (без машини и оборудване) нарастването е със 7.5%, при производството на каучукови и пластмасови изделия - с 6.2%.

Най-голям спад през август спрямо юли има в цигарения бранш - с 18.5%, следван от производството на основни метали (13.2%) и във фармацевтичната индустрия (11.7%). На годишна база обаче е отчетен ръст във фармацията с 8.4%.

Най-голям спад за година статистиката отчита при производството на текстил (без облеклото) - с 28.8%, на основни метали - с 23% и в химическата индустрия - с 16.6%.

В строителството е отчетено спад с 0.3% спрямо юли и растеж от 1.2% спрямо август 2011 г., показват данните на НСИ. Ръстът в сектора се дължи изцяло на инфраструктурните проекти, при които за месеца увеличението е с 0.2% и със 7 на сто спрямо година по-рано. При строителството на сгради има спад с 0.7% за август спрямо юли и с 3% на годишна база.

Оборотите в търговията на дребно през август остават непроменени спрямо юли и са с 0.9% повече спрямо година по-рано.

По-големи месечни продажби има при текстилните изделия, облеклото и обувките (1.5%), както и при храните, напитките и тютюневите изделия (0.4%). Спад е отчетен в онлайн търговията (4%), както и при продажбата на лекарства, битова техника и мебели с 1.5%.

Спрямо август 2011 г. оборотът на онлайн търговията нараства с с 5.8%. Въпреки драстичното поскъпване на горивата през август тази година са продадени с 5.4% повече спрямо година по-рано. Продадени са и повече лекарствата с 4.9%. По-значителен спад при продажбите е отчетено при мебелите (11%), облеклата и обувките (10%).

Споделяне

Още от Бизнес

Ако съдите по първите му стъпки, какъв е основният приоритет на служебния кабинет?