Промишлеността расте плахо, лек спад в търговията на дребно и строителството

Промишлеността расте плахо, лек спад в търговията на дребно и строителството

Промишленото производство нараства плахо през април спрямо предходния месец, потвърждавайки тенденцията за увеличение предвид данните от година по-рано. Търговията бележи лек спад в отчитания период спрямо март, но в сравнение с април 2014 г. има ръст. В строителството обаче се запазва негативната тенденция и има регистрирано намаление и спрямо март и в сравнение с година по-рано, сочат данните на Националния статистически институт, обявени в понеделник.

В промишлеността ръстът е 0.2 на сто спрямо март и 1.5 процента в сравнение с април предходната година. По-съществено увеличение спрямо предходния месец е регистрирано в добивната промишленост - с 3.1%, и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 2.6%, докато в преработващата промишленост е отчетено намаление - с 1%.

По-значителен спад в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на превозни средства, без автомобили - с 10.6%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 10.3%, производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 10.1%, производството на тютюневи изделия - с 6.1%, печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители - с 5.3%.

Ръст е регистриран при: производството на основни метали - с 10.8%, производството на мебели - с 9.1%, производството на кожи; производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 8.1%, производството на химични продукти - с 5.7%.

На годишна база ръст на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 6.8%, и в преработващата промишленост - с 0.3%, докато в добивната промишленост е регистриран спад от 0.8%.
 
По-значително увеличение в преработващата промишленост спрямо предходната година се наблюдава при: производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 16.9%, производството на основни метали - с 13.4%, производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 12.8%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 11.6%. Намаление е отчетено при: производството на превозни средства, без автомобили - с 22.5%, производството на тютюневи изделия - с 11.9%, производството на облекло - с 9.6%, производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 6.9%.
 
Търговията на дребно през април е намалила обемите си с 0.2 процента спрямо март, но в сравнение с година по-ратно бележи ръст от 0.5 процента.

По-сериозен ръст е отчетен при продажбите на текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 6.9%, търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - с 0.6%. Намаление е регистрирано при търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 1.5%, търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 1.0%, търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 0.5%, и търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - с 0.2%.

Спрямо април 2014 г. оборотът нараства по-значително при: търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - със 7.7%, търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 5.6%, търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - с 3.7%, търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 3.3%. Спад спрямо година по.рано е регистриран в търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 4.5%, в търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 2.3%, и в търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - с 1.2%.

Строителството запазва негативната тенденция и спадът спрямо март е 0.4 на сто, а в сравнение с предишната година – 0.5 процента.

В детайли, продукцията от сградното строителство намалява с 1%, но същевременно гражданското/инженерното строителство се увеличава с 0.3%.

На годишна база намалението на строителната продукция през април 2015 г. се определя от отрицателния темп при сградното строителство, където намалението е с 10.3%, докато при гражданското/инженерното строителство е регистрирано увeличение от 11.6% .

Споделяне

Още от Бизнес