Промишлеността с годишен срив от 11%, а строителството - с 22% през ноември 2009 г.

Промишленото производство през ноември миналата година се е свило с 10.8% спрямо ноември 2008 г., сочат данните на НСИ, публикувани в понеделник. В преработващата промишленост продукцията намалява с 14%, производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – 8.1%.

Същевременно в добивната промишленост е отчетен ръст от 13.5%.

Регистрираният спад в производството на инвестиционни продукти е 23.3%, в производството на продукти за междинно потребление - 10.3%, в производството на енергийни продукти - 1.9%.

В сравнение с октомври е отчетено увеличение от 1.2%, като в производството и разпределението на ток и газ нарастването е 13.6%, докато в добивната промишленост продукцията намалението е с 3.5%, а в преработващата промишленост - с 1.7%. Ръст е регистриран при производството на дървен материал и изделия от него без мебели - 8.5%, производството на химични продукти - 3.6%, производството на основни метали - 2.5%. Намалява производството на тютюневи изделия - с 6.4%, производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 5.5%, производството на облекло - с 3.6%.

По предварителни данни през ноември 2009 г. оборотът на предприятията от промишлеността намалява с 13.2% в сравнение с ноември 2008 година. В производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ спадът е 18.4%, в преработващата промишленост - 12.8%, докато в добивната промишленост е регистрирано увеличение от 13.3%.

В сравнение с предния месец оборотът през ноември 2009 г. нараства с 0.7%, като в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ увеличението е 17.2%, а в преработващата промишленост е отчетено намаление от 3.7%.

Спадът в строителството е 22%

Произведената строителна продукция през ноември 2009 г. е с 21.9% по-малко в сравнение със съответния месец на предходната година, сочат още данните на НСИ.

При гражданското (инженерното) строителство има намаление от 8.5%. Спадът при сградното строителство обаче е 28.3% и поради значителния си относителен дял (62.3%) в общото строително производство оказва съществено влияние върху общия индекс на строителната продукция.

Общата строителна продукция през ноември 2009 г. е с 10.7% под равнището на предния месец.

През периода януари - ноември 2009 г. общата строителна продукция намалява с 13.8% спрямо същия период на 2008 г., като спадът при сградното строителство е 18.6%, а при гражданското (инженерното) строителство - 2.8%.

Оборотът на компаниите е намалял с 16.8% за година

През ноември 2009 г. оборотът на компаниите намалява с 16.8% спрямо същия месец на 2008 г.

На месечна база оборотът регистрира спад от 5.7% вследствие на отрицателните темпове и в трите основни търговски дейности. Незначително е намалението в търговията с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт и в търговията на дребно - съответно 1.7 и 3.3%, докато в търговията на едро достига 7.0%.

За периода януари - ноември 2009 г. е регистриран спад на оборота и спрямо същия период на предходната година, като общото намаление от 14.7% се дължи на отрицателните темпове в трите основни търговски дейности. Намалението е най-голямо в търговията с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт – цели 40%, но стойността на общия индекс се определя основно от спада в търговията на дребно и търговията на едро - съответно 8.6 и 13.1%, тъй като двете дейности заедно създават около 94% от търговския оборот.

Споделяне

Още от Бизнес