Промишлеността сваля общия показател за бизнес климата през април с 0.6 пункта

През април общият показател на бизнес климата се понижава с0,6 пункта спрямо равнището си от предходния месец, което седължи изцяло на спада на показателя в промишлеността, съобщи Националният статистически институт в понеделник.

Съставният показател "бизнес климат в промишлеността"намалява с 4,2 пункта в сравнение с март поради изместване намненията на мениджърите за бизнес състоянието на предприятиятапрез следващите шест месеца от "по-добро" къмзапазване на"същото" .

Показателят "бизнес климат в строителството" се повишава с4,4 пункта, което се дължи на по-благоприятните оценки иочаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието напредприятията. Анкетата отчита увеличение на броя на клиентитесъс закъснения в плащането.

Показателят "бизнес климат в търговията на дребно" оставаприблизително на равнището си от предходния месец. Прогнозите натърговците на дребно за развитието на бизнеса в отрасъла презследващите шест месеца са по-благоприятни.

Показателят "бизнес климат в сектора на услугите" сеподобрява с 0,6 пункта спрямо мартенското си равнище порадипо-благоприятните очаквания на стопанските ръководители забизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца.

Споделяне

Още от Бизнес

Одобрявате ли изгонването на 70 руски дипломати?