Промишлеността тръгна нагоре през март

Промишлеността тръгна нагоре през март

Съживяване и ръст на българската промишленост през март 2010 г., отчитат предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ), публикувани в понеделник.

Промишленото производство нараства с 1.7% в сравнение с година по-рано. В преработващата промишленост увеличението е 6.3%, в добивната промишленост – 4.8%. Намаляват само производството и разпределението на електрическа и топлинна енергия и газ - с 9.7%.

Регистриран е ръст в производството на инвестиционни продукти (17.5%) и в производството на продукти за междинно потребление (5.5%), докато производството на енергийни продукти отбелязва спад от 8.9%.

На месечна база увеличението на промишленото производство е чувствително – 21.1%, като ръстът в преработващата промишленост е 34.7%, в добивната промишленост - 7.3%, а в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ продукцията намалява с 2.8%.

По-значително нараства производството на тютюневи изделия - с 99.6%, производството на напитки - с 67.2%, производството на химични продукти - с 38.4%, производството на изделия от каучук и пластмаси - с 33.8%.

От преработващата промишленост под нивото на предходния месец остава единствено обработката на кожи; производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 10.9%.

В сравнение с предходния месец оборотът в промишлеността през март 2010 г. нараства с 18.8%, като в преработващата промишленост увеличението е с 28.5%, в добивната промишленост - с 15.1%, а в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е регистрирано намаление с 2.3%.

Спадът на оборотите в търговския сектор забавя ход

Въпреки че забавя низходящия си ход, спадът на оборотите в търговския сектор на годишна база е чувствителен и през март 2010 г. - 14.1 на сто, сочат още статистическите данни. Оборотите през първото тримесечие на 2010 г. са с 16.8% по-ниски в сравнение с постъпленията от първото тримесечие на 2009 г., става ясно още от статистиката.

През март на годишна база в търговията на дребно е отчетено намаление от 11.6%, а в търговията на едро общото намаление е 12.6%. В търговията с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт намалението все още е значително - 35.6%, но се наблюдава известно оживление на автомобилния пазар.

На месечна база обаче оборотите в търговския сектор отбелязват ръст – 9.8%. Положителна тенденция се наблюдава и в трите основни търговски дейности, но се проявява по-силно в търговията на едро, където увеличението достига 12.0%. В търговията на дребно и в търговията с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт темповете са близки, съответно 5.6 и 5.3%.

Строителната продукция намалява с 20.2% на годишна база

Общата строителна продукция през март 2010 г. е с 20.2% по-малко в сравнение със съответния месец на предходната година, съобщиха още от НСИ. При сградното строителство е регистриран спад на произведената продукция с 29.4%, а при гражданското строителство намалението е 1.4%. През първото тримесечие на 2010 г. общата строителна продукция намалява с 25.9% спрямо същия период на 2009 година.

Строителна продукция през март 2010 г. е с 20.9% над равнището от предходния месец. При сградното строителство регистрираното увеличение е 19.1%, а при гражданското (инженерното) строителство - 23.7%.

Доверието на потребителите се покачва

През април 2010 г. общият показател "доверие на потребителите" нараства с 6.4 пункта спрямо януарското си равнище, което се дължи на повишаване на доверието сред населението в градовете (с 8.5 пункта) и в по-малка степен - сред населението в селата (с 1.5 пункта), става ясно още от данните на НСИ.

Същевременно обаче се запазват, дори в някои случаи се влошават, оценките по отношение на настоящето, като при населението в селата тази тенденция е по-силно изразена. Според оценките на потребителите, отбелязани през април, финансовото състояние на техните домакинства през последните дванадесет месеца се е влошило още повече, като сред населението в селата влошаването е още по-голямо.

Потребителите продължават да считат, че и през последните дванадесет месеца има покачване на потребителските цени, като инфлационните очаквания за следващите дванадесет месеца са в посока на забавяне на темпото на увеличение на цените.

Споделяне

Още от Бизнес