В пакета с пенсионни промени се обсъжда

Промяна в изчисляването на новите пенсии, изравняване и на стажа за мъже и жени

Отпадането на трите най-добри години преди '97 година от формулата за пенсиите е под въпрос

Промяна в изчисляването на новите пенсии, изравняване и на стажа за мъже и жени

Промяна във формулата за изчисляване на новоотпуснатите пенсии, така че размерът на пенсията да е по-тясно обвързан с личния осигурителен принос на човек е една от промените, по която е постигнат консенсус на консултациите за пенсионната реформа във вторник. Друга мярка, по която има единодушие, е автоматично да се преизчисляват пенсиите на хора, които са продължили да работят и да се осигуряват след пенсионирането си. Сега те трябва изрично да поискат преизчисляване на пенсиите си.

Предлаганата промяна във формулата за изчисляване на пенсиите засяга индивидуалния коефициент. "Сега индивидуалният коефициент се получава като за целия стаж се събира осигурителният доход на човек и се разделя на средния осигурителен доход за страната пак за същия период. Новото предложение е всеки месец да се изчислява този коефициент и след това да се дели на броя на месеците, за които е изчислен", обясни заместник-социалният министър Николай Николов. По думите му по този начин ще бъде отчетен в по-голяма степен личният осигурителен принос на човек.

Разчети за ефекта от тази мярка засега няма и не е ясно как ще се отрази на размера на пенсиите. "Въпросът дали ще се намалят пенсиите или ще са по-високи тук не стои, целта е да се отрази личният принос", коментира Николов.

В мотивите към предложението се посочва, че новият вариант не е толкова чувствителен към доходите в края на кариерата, а отразява равномерно приноса през целия осигурителен стаж. В същото време сегашната формула е благоприятна за случаи, когато човек има възходяща трудова кариера с непрекъснато увеличаване на личния осигурителен доход, което е доста трудно постижимо в динамичната икономическа среда.

Да отпаднат трите най-добри години преди '97 г. при изчисляването на пенсиите

Въпрос, по който няма постигнат консенсус, тъй като би довел до по-нисък размер на пенсиите за по-голямата част от хората, е отпадането на възможността при изчисляването на пенсията човек да си избира трите най-добри години преди 1997.

Отпадането на тази опция би ускорила изчисляването и отпускането на пенсиите, тъй като ще се спести ваденето на документи от различни фирми, някои от които вече не съществуват. Причината е, че регистърът на осигурените в НОИ е с данни от 1997 година насам.

Николов коментира, че не всички са били съгласни с това предложение и дискусиите по него ще продължат. По думите му е възможно отпадането на трите години да се наложи не насилствено, а по-еволюционен път, когато те ще са с по-малко значение за пенсиите на хората.

Изравняване и на осигурителния стаж за мъжете и жените

Обсъждано е още дали да се изравни осигурителният стаж на мъжете и жените от трета категория труд, след като миналата седмица бе предложено покачване на възрастта за пенсиониране, така че през 2037 година тя да се изравни за двата пола и да достигне 65 години. Предстои да се реши дали изискваният осигурителен стаж за жените да достигне до 37 години или да се изравни с този на мъжете и да достигне 40 години.

Сега изискуемият стаж за жените е 35 години, а за мъжете - 38 години и нараства с четири месеца годишно.

Предстои да се обсъди да се увеличи ли и с колко изискуемият осигурителен стаж от минимум 15 години за хората, на които не им достигат редовните години и стаж за пенсия, но им се позволява да се пенсионират при навършването на 65 години. Обмисля се и увеличаването на тази възраст до 67 години през 2029 година.

Максималната пенсия да е 40-45% от максималния осигурителен доход

Предлага се също така максималният размер на получаваните една или повече пенсии след 2018 година, когато отпада таванът за новоотпуснатите пенсии, да се определя в процент 40 или 45 на сто вместо досегашните 35 на сто от максималния осигурителен доход за същата календарна година.

При настоящото съотношение на максималната пенсия към максималния осигурителен доход (35%), коефициентът на заместване на дохода за хората, които се осигуряват на максимален осигурителен доход е 35%, като този процент е значително по-нисък от средния брутен коефициент на заместване на дохода (съотношението между средната пенсия и средния осигурителен доход), който за 2013 г. е 45.3 % .

Да отпадне зачитането на 4 години стаж за 5 години, ако работиш на две места

Друга обсъждана мярка е да отпадне възможността за зачитане на осигурителен стаж 4 години за 5 години при осигуряване на повече от едно основание. "В случай, че това предложение бъде прието, осигурените лица няма да бъдат ощетени, тъй като при осигуряване на повече от едно основание сумите, върху които са внесени осигурителните вноски, се вземат предвид при определяне на осигурителения доход на лицето при определяне размера на пенсията или обезщетението му", се посочва в мотивите.

Тази мярка е въведена като стимул хората да се осигуряват по всеки договор. Проблем обаче се появявал, когато човек се осигурява на първото място на максимален осигурителен доход, поради което на второто място не дължи осигуровки, но ползва права – зачитат му се четири години стаж за пет.

Друг въпрос, който предстои да се решава, е какво да се прави с учителския пенсионен фонд, който по закон е предвидено да съществува до 2020 година. Вариантите са той да премине към допълнителното задължително пенсионно осигуряване и да стане капиталов или да продължи да съществува като солидарен фонд, управляван от НОИ.

Дневният ред на заседанието, на което трябваше да се обсъжда осигуряването за втора пенсия, беше променен заради отсъствието на финансовия министър Владислав Горанов от страната и темата ще бъде дискутирана на следващо заседание.

Споделяне

Още по темата

Още от България