Пропадналата реколта ще се компенсира със 7.5 млн. лв.

Пропадналата реколта ще се компенсира със 7.5 млн. лв.

От 13 август започва компенсирането на земеделските стопани, чиято реколта е напълно пропаднала, съобщи зам.-министърът на земеделието и продоволствието Светла Бъчварова след оперативно заседание на правителството в четвъртък.

За тяхното обезщетение са предвидени 7.5 млн. лв. от бюджетите на фондовете "Земеделие" и "Тютюн". Производителите с провалена реколта от пшеница ще получат по 35 лв./дка, а за ечемика  компенсацията ще е 30 лв./дка, е решил Управителният съвет на Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) на заседанието си късно в сряда. Така ще бъдат покрити 75 на сто от загубите им.

До края на месеца онези фермери, на които им е издаден констативен протокол за изцяло унищожена реколта, ще могат да си получат парите. Досега е установено, че 484 земеделски стопани са останали без добиви заради сушата. Пропаднали напълно са 209 510 дка с пшеница и 52 620 дка с ечемик, допълни Бъчварова.

Онези производители, чиято  реколта е пострадала в рамките на 30 процента, ще бъдат компенсирани в началото на 2008 г. на база на счетоводните им отчети, какъвто е регламентът на ЕС. Над 3 млн. дка попадат в тази категория.

Отделно е взето решение на ДФЗ за отпускането на целеви кредит на обща стойност 40 млн. лв. за семена и торове за есенната сеитба. Те ще получат по 4 лв./дка за минерални торове и лев за качествени семена. По данни на областните поделения на ДФ „Земеделие” и Общинските служби „Земеделие и гори” 2 842 земеделски производители са подали намерения за ползване на Целевия кредит за закупуване на семена за реколта 2008 г.  за засяване на 6 459 269,99 дка. За целевия кредит за закупуване на минерални торове за реколта 2008 г. намерения са заявили 2 975 фермери, за засяване на 7 941 540,54 дка.

Кредитната линия вече е стартирала на 1 август, документи ще се приемат в областните поделения на ДФЗ до 30 октомври 2007 г., а средствата ще се изплащат до 15 декември т. г.

Фондът е решил също да удължи до 17 август срокът за приемане на общинските проекти за изграждане и ремонт на селски пътища, за което са предвидени 10.5 млн. лв.

Необходимостта от удължаване на крайния срок се наложило от възникнали затруднения при окомплектоването на документацията от повечето общини.

Производителите на пипер и домати пък ще могат да ползват ресурс от 900 000 лв. Целевата субсидия е 29 лв./дка пипер и 24лв./дка за домати. Минималната площ за подпомагане е 10 дка, максималната е 200 дка за пипер и 240 дка за домати. Документите за кандидатстване се приемат в областните поделения на ДФ „Земеделие” от 13 август,договарянето ще става до 30 октомври.

Целева субсидия от 200 хил.лв. ще получат и пчеларите, отглеждащи пчели майки. Субсидията е 4,00 лв. на брой произведена и продадена пчелна майка и се превежда  по банковата сметка на земеделския производител. Задължително изискване е производителите да имат протокол, заверен от Националната развъдна асоциация по пчеларство, който удостоверява продажбите на майкопроизводителя за съответния месец. Документът трябва да се предостави до 10-то число на следващия месец, както и декларация, че пчелите майки няма да бъдат продавани за повече от 9 лв. бройката. Тази линия също тръгва от 13 август и ще продължи до 15 октомври.

От фонда съобщиха още, че се очаква корекция на Регламента на Европейската комисия, която да увеличи от 1 януари 2008 г. ограничението за максимално допустимата помощ за фермерите от 3 000 на 6 хил. евро. Комисията относно помощите „de minimis” в земеделието, който ще замени сега действащия и ще се  прилага от 01.01.2008 г., като една от най-важните промени спрямо сегашния режим за минималните помощи е двойно увеличение на максимално допустимата помощ за всеки отделен бенефициент от 3 000 евро на 6 000 евро.

Споделяне

Още от Бизнес