Просрочените кредити в края на 2009 г. са под песимистичната прогноза

Просрочените кредити в края на 2009 г. са под песимистичната прогноза

В края на декември 2009 г. класифицираните и просрочените кредити са 13.64% от общата сума на кредитите в банковата система. Това показва анализ на БНБ за състоянието на системата към края на миналата година, публикуван в петък.

Данните са в рамките на прогнозираните от БНБ равнища и далеч под песимистичните очаквания за качеството на портфейлите на банковата система, се посочва в анализа на БНБ.

Делът на кредитите с просрочие над 90 дни е 6.42 процента. Проактивното поведение на банките в съчетание с антицикличната рамка на БНБ са позволили да се запази високо равнище на покритие на класифицираните кредити с провизии, като при експозициите с просрочие над 90 дни то е 83 процента. Според БНБ това покритие дава допълнителна защита от кредитния риск в системата.

В края на 2009 г., както и през цялата година, банковата система е запазила стабилни финансовите си параметри, отчитат още от БНБ. Капиталовата адекватност е 17.04%, като формираният капиталов буфер е 2.754 млрд. лв.

Печалбата на банките в края на декември е 780 млн. лв., което е по-ниско от същия период на 2008 г. Ликвидността се е запазила стабилна, като коефициентът на ликвидните активи е 21.90% (при 21.71% към декември 2008 г.).

Банковите активи са за 70.9 млрд. лв. или нарастват с 1.9% (1.3 млрд. лв.), спрямо предната година.

Петте най-големи банки (Уникредит Булбанк, Банка ДСК, ОББ, Райфайзенбанк, Юробанк И Еф Джи) за една година увеличават пазарните си позиции с близо един процентен пункт до 58% от общите активи на системата.

Брутните кредити и аванси са 59.9 млрд. лв., от които 54.7 процента са кредити на корпоративни клиенти, а 31.2 процента - експозиции на дребно. За една година брутните кредити в системата се увеличават с 2.9 млрд. лв. (5.1 процента).

Кредитите за населението нарастват с 1.3 млрд. лв. и отчитат по-висок годишен темп (7.5 процента), повлиян и от извършени обратни покупки на кредитни портфейли, посочват от БНБ.

Потребителският и жилищно-ипотечният сегмент в кредитирането се увеличават с близки по размер обеми, но регистрираният темп на нарастване при ипотечните кредити е по-висок.

Кредитите на предприятия отбелязват годишен растеж с 0.8 млрд. лв. (2.6 процента), а вземанията от кредитни институции - с 0.7 млрд. лв. (9.7 процента).

Привлечените средства в банковата система са 60.8 млрд. лв. и се запазват в годишно изражение.

Споделяне

Още от Бизнес

Колко време давате на новия парламент?