Просветното министерство предлага нови правила за работа на скандалния научен фонд

Просветното министерство предлага нови правила за работа на скандалния научен фонд

Министерството на образованието е подготвило нови правила за оценяването и класирането на научни проекти от фонд “Научни изследвания“, които трябва да направят този процес по-прозрачен и да гарантират честността на бъдещи конкурсни процедури. Промените в правилника започнаха да се подготвят в разгара на скандала с последната конкурсна сесия на фонда, в която се оказаха толерирани проекти със спорни качества и такива на хора, близки до ръководството на фонда. Продължилият няколко месеца скандал накрая доведе до оставката на образователния министър Сергей Игнатов, който до последно отричаше нередности и защитаваше компрометираното ръководство на фонда.

Сред промените в правилника са намерили място много от исканията на научната общност, която излезе на протести срещу несправедливото класиране на проектите.

Към фонда ще работят научно-експертни комисии в различните научни области, които ще заменят сега действащите. Те ще правят първоначалното пресяване на проектите – дали отговарят на условията, пълна ли е документацията им, в срок ли са подадени. Около скандала във фонда стана ясно, че административният подбор на проектите е правен от служители на фонда, които не са имали нужния ценз за длъжностите, които заемат. Така бивша разпоредителка в театър и човек със средно-специално образование се оказа, че несправедливо са дисквалифицирали проекти по административен път.

Занапред при административното отстраняване на проекти фондът ще трябва да уведомява авторите им, като изрично посочи причините за това.

Оценяването на проектите ще става от оценители, които ще бъдат определяни от съответната научно-експертна комисия. Те ще бъдат избирани от база данни за оценители, администрирана от фонда. Оценителите могат да бъдат както български, така и международни експерти, като в базата данни ще бъдат включени и регистрирани оценители на Европейската комисия.

Оценителите ще бъдат предлагани за включване в базата данни от висшите училища, БАН, неправителствени организации, организации на учените и др., като се поставя изискването да имат активна научна дейност най-малко три години преди това, включително и публикации в съответната област и да имат опит в оценяването и изпълнението на проекти. И в момента на страницата на фонда текат номинации за оценители.

Имената на оценителите няма да бъдат огласявани преди утвърждаване на класирането.

За оценители няма да бъдат допускани хора, които участват в органи на фонда, в научен колектив, кандидатстващ с проект, съпрузи, хора във фактическо съжителство и други роднини по права или съребрена линия на участници в конкурса. Няма да е позволено да са оценители и хора, които са в пряка йерархична връзка на ръководство и контрол с член на научен колектив, подал проектно предложение. За целта оценителите ще подават декларации, че не са в подобни зависимости.

Оценителите ще могат мотивирано да предложат намаляване на финансовите средства, предвидени във финансовия план на даден проект, но с не повече от 25 % от общия размер на средствата.

Когато разликата между оценките на оценителите по даден проект се разминават повече, отколкото е предвидено в методиката за оценяване, крайната оценка ще бъде поставяна от съответната научно-експертна комисия. Всеки член на научно-експертната комисия има право да изрази писмено особено мнение.

Запазва се изискването самата методика за оценяване да бъде публикувана още при откриването на конкурса, за да са предварително ясни критериите за оценяване и да се предотврати непрозрачното толериране на едни проекти пред други.

Накрая комисиите подготвят доклад до Изпълнителния съвет на фонда за това кои проекти да бъдат финансирани на база получените оценки и класирането, а съветът го утвърждава.

За всяка конкурсна процедура на интернет страницата на фонда ще се публикува списъкът с класираните проекти и в него ще се посочват спечелилата организация, ръководителят на проекта, имената на организациите-партньори, ако има такива, темата на проекта, размерът на отпуснатото финансиране и получената оценка.

Министърът на образованието в служебното правителство Николай Милошев обеща в средата на март, че проектите от последната скандална конкурсна сесия ще минат през повторно класиране. Той обясни, че класираните проекти, които бъдат одобрени и при втората проверка, ще продължат да се изпълняват. Тези, които са били отхвърлени, но при второто оценяване се окажат класирани, ще бъдат финансирани допълнително от министерството, а тези, които отпаднат при второто класиране, ще трябва да възстановяват средства. Той обаче направи уговорката, че първо трябва да се направят някои корекции в правилника за работата на фонда, за да не се допускат нарушения като вече оповестените.

Все още не е ясно обаче кога ще бъде приет правилникът, колко бързо след това ще се пристъпи към ново оценяване на проектите и дали това няма да остане за решаване от следващо правителство.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Одобрявате ли изгонването на 70 руски дипломати?