Протестът на общинските болници не издейства допълнителна субсидия

МЗ обеща по-скъпи клинични пътеки и пак настоя за преструктуриране на здравните заведения

Лекари и медицински сестри от общинските болници в над 20 града излязоха в понеделник по обяд на едночасов протест срещу държавната политика спрямо общинското здравеопазване. Те поискаха допълнителна субсидия от 30 млн. лева, с която да бъдат оздравени и да им бъде изплатена надлимитната дейност за последните две години. В отговор от Министерството на здравеопазването обявиха, че общинските болници тази година ще получат почти 30 млн. лева от държавата, но за обичайните дейности по методиката за субсидиране на лечебните заведения като спешна помощ, оказване на помощ в труднодостъпни и отдалечени райони, медицинска експертиза и др.

Министерството отряза исканията за допълнителна субсидия с аргумента, че това би била "нерегламентирана държавна помощ" и отново постави на дневен ред въпроса за преструктурирането на общински болници в медицински центрове с до 20 легла. Ведомството обаче обеща да изпълни другото основно искане на протестиращите, а именно при преговорите за Националния рамков договор да бъдат увеличени цените на някои клинични пътеки и да бъдат облекчени някои изисквания в медицинските стандарти.

На протест излязоха работещи в 23 общински болници в страната, много от които са застрашени от фалит заради натрупани дългове към доставчици. По данни на здравното министерство общите задължения на функциониращите 121 общински болници възлизат на 100.2 млн. лв., а просрочените задължения са за 44 млн. лв.

Д-р Неделчо Тотев, директор на болницата в Чирпан и председател на Сдружението на общинските болници, заяви, че протестът има няколко основни искания - допълнителна субсидия от 30 млн. лева, но не от бюджета на МЗ, а от републиканския, с които да бъдат погасени просрочените задължения към доставчици и заплати на персонала; актуализиране на цените на клиничните пътеки и изплащане на надлимитните дейности на болниците, както и провеждане на спешен дебат за бъдещето на общинското здравеопазване.

Подкрепа от синдикати и работодатели

Протестът на общинските болници бе подкрепен от съсловната организация Български лекарски съюз, както и от работодатели и синдикати. Ръководствата на двата синдиката КНСБ и "Подкрепа" и четирите национално представени работодателски организации АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ настояха за незабавна среща с ръководствата на Министерството на здравеопазването, Министерството на финансите и парламентарната комисия по здравеопазването.

"Общинските болници извършват над 1/5 от болничната дейност в страната. Те осигуряват достъпна медицинска помощ за повече от 150 общини и около 2 млн. души при наличие на неизплатени работни заплати и задължения към доставчици на консумативи и външни услуги. В същото време, през последните десет години повече от двадесет общински болници прекратиха своето съществуване. Най-съществената причина за това тежко финансово състояние е, че основните клинични пътеки, по които работят общинските болници, са недофинасирани. Техните цени не са изменяни от 2006 г., като през това време драстично са нараснали цените на консумативите, лекарствата, външните услуги, а минималната работна заплата се е увеличила от 180 на 510 лв", заявиха в своя позиция синдикалните и работодателските организации.

Промяна в цените на някои пътеки и на медицинските стандарти

В отговор от здравното министерство заявиха, че при преговорите за Националния рамков договор ще се преразгледат цените на клиничните пътеки, по които работят общинските болници, като същевременно бъдат актуализирани и медицинските стандарти. "По този начин на общинските болници ще бъде дадена възможността да реализират своята дейност в условията на финансова стабилност и предвидимост", заявиха от министерството.

От министерството посочиха, че ще отпуснат близо 28.5 млн. лв. за дейности, извършвани от общинските болници по реда на Методиката за субсидиране на лечебните заведения за 2018 г. Със сумата ще бъдат финансирани дейности по оказване на спешна медицинска помощ, дейности, попадащи извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, осъществявани от общинските лечебни заведения в труднодостъпни или отдалечени райони на страната, дейности, свързани с медицинската експертиза (ТЕЛК) и други. Броят на субсидираните лечебни заведения се очаква да надхвърли 100, т.е. над 83% от всички общински лечебни заведения на територията на страната.

"Напомняме, че извън методиката министерството няма право да отпуска целеви субсидии, защото това би попаднало в графа нерегламентирана държавна помощ", за което страната ни ще бъде санкционирана от Европейската комисия, коментираха от министерството.

МЗ пак предлага преструктуриране на болници

За да подпомогне общинските здравни структури в страната, Министерството на здравеопазването изрази готовност за оказване на методологическа и експертна помощ за преструктурирането им. Кметовете и общинските съвети ще бъдат запознати с мерките за оздравяване на държавните болници, за да ги ползват като отправна точка за оздравяване на изпадналите в тежко финансово състояние техни лечебни заведения. Окончателното решение за преструктуриране обаче е право на собственика – съответните общини.

Анализът, извършен от екипа на министър Кирил Ананиев, е базиран върху изследване на потребностите на населението от здравни грижи и дейности на територията на всяка от 28-те области в страната, като са отчетени демографската структура на районите и картината на социалнозначимите заболявания на населението. На това основание МЗ смята, че евентуално преобразуване на някои многопрофилни болници за активно лечение в диагностично-консултативни центрове, не би оказало негативно влияние върху достъпа на населението до медицинска помощ.

Успоредно с това, за да се гарантира достъпът до спешна медицинска помощ на българските граждани, МЗ, в изпълнение на големия инвестиционен проект за модернизация на спешната помощ, предвижда обновяването или изцяло новото изграждане на общо 237 филиала и центрове за спешна медицинска помощ.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?