Протестът срещу скъпите горива пак ще се потушава с проверка на КЗК

Антимонополният орган твърди, че предишните му намеси довели до възстановяването на конкуренцията на пазара

Стотици автомобили блокираха пътища през почивните дни в протест срещу високите цени на горивата

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) обяви, че ще направи нов, трети секторен анализ на пазарите на производство и реализация на бензин и дизелово гориво.

Решението идва след масови протести в цялата страна и блокиране на пътища през почивните дни, заради високите цени на бензина. Цените на горивата се увеличиха през последните месеци, като според Българската петролна и газова асоциация това е световна тенденция, заради покачване на цената на суровия петрол.

Ефектът от досегашните два секторни анализа се запомни с минимална глоба на компанията на лидера на "Воля" Веселин Марешки, защото продавал бензина под себестойност и така подбивал цените на конкурентите.

КЗК обаче смята, че предишните и намеси са довели до възстановяването на конкуренцията на пазара у нас.

Антимонополният орган посочва, че започват третата проверка след множество публикации в медиите по проблема и получен сигнал, че цената на горивото на бензиностанции във Велико Търново на голяма верига е съществено по-висока от тази на другите бензиностанции от същата верига в останалата част на страната. 

При проучване на съдържанието на голяма част от съобщенията в медиите се установи, че увеличението се наблюдава в градовете Пазарджик, Пловдив, Хасково, Бургас и в част от градовете в Северна и Северозападна България - Враца, Видин, Монтана, Велико Търново и др. Публикациите показват, че съществуват големи различия в цените на бензиностанции от една и съща верига в отделните региони и дори в зависимост от разположението на обекта.

Освен това, в голяма част от статиите се коментира, че бензиностанциите в някои градове в България продават гориво на цени, които са доста по-високи от средноевропейските. Това не кореспондира и с тенденциите на чувствително понижение в цените на петрола на международните пазари, посочва КЗК.

Предвид социално - икономическата значимост на горивата, както и прекия им ефект върху цялата българска икономика, антимонополният арган извършва постоянен мониторинг на публично достъпни факти и обстоятелства, имащи отношение към правоприлагането на Закона за защита на конкуренцията, е посочено в съобщението.

"Във връзка с изразените съмнения за евентуални непазарни причини за това увеличение, КЗК намира за необходимо да бъде извършен детайлен анализ на функционирането на конкурентната среда на пазарите на производство и реализация на автомобилни горива в България, разгледана в контекста на цените на петрола в международен аспект, както и спазването на принципите, валидни за общия европейски пазар, като събере и актуализира информация относно динамичното развитие на конкурентната среда в сектора на автомобилните горива", се казва в съобщението на антимонополният орган.

В дългогодишната практика на КЗК, и най-вече в периода 2009 - 2017 г., многократно е анализирано развитието на конкурентната среда в сектора на автомобилните горива, припомнят от Комисията. Разгледани са множество аспекти на пазарите на производство и реализация на автомобилен бензин и дизелово моторно гориво в страната. Дадени са и два примера.

КЗК приема секторен анализ за горивата през 2011 г. в резултат на който са образувани две производства за установяване на нарушение по чл. 15 от ЗЗК и по чл. 101 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и чл. 21 от Закона за защита от конкуренцията и по чл. 102 от ДФЕС. КЗК е установила координирано ценово поведение между някои от участниците на пазара на реализация на едро на бензин А-95Н и дизелово гориво. Предявила е претенции към ответните дружества, които са преустановили непазарното си поведение. През 2013 г. антимонополният орган е направил проверка и у естановил, че поетите от дружествата задължения се спазват.

През 2015 г. по собствена инициатива КЗК отново образува производство за извършване на секторен анализ на пазара на горива за периода от 2012 г. до 2015 г. Отново са предявени твърдения за извършено нарушение на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията и чл. 101 от ДФЕС на дружества. Страните са предложили конкретни задължения, които КЗК е одобрила, за да се възстанови конкуренцията на пазара.

Трайната ангажираност на КЗК да следи развитието на конкурентната среда и нововъзникналите обстоятелства за състоянието на пазара пораждат необходимостта от извършването на нов секторен анализ на конкурентната среда на пазарите на производство и реализация на бензин и дизелово горивоу нас, посочва антимонополният орган.

Подобен анализ ще даде на КЗК детайлна представа за развиващите се към момента пазарни процеси и за нуждата от предприемане на евентуални допълнителни мерки от страна на Комисията, съгласно разпоредбите на Закона за защита на конкуренцията, които да допринесат за правилното функциониране на пазарната среда, заявиха още от Комисията.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес