Протестна мрежа: Общественият интерес за "Южен поток" надделява търговската тайна

Да бъдат обнародвани всички договори и споразумения, сключени от българската страна по проекта за строежа на газопровода "Южен поток", тъй като значимият обществен интерес за тях надделява търговската тайна. Това поиска в понеделник Протестна мрежа с писмо до премиера Георги Близнашки и министъра на икономиката и енергетиката Васил Щонов.

Организацията се възмущава от получен от икономическото ведомство отказ на внесено от нея на 10 юни 2014 г. (при правителството "Орешарски" – б. ред.) заявление по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), искащо копия от всички договори по "Южен поток". Отговорът е бил, че министерството дължи информация, но не и документи.

Според Протестна мрежа, "подобен отговор показва отношението, което висшата администрация, водена от политическата класа, показва към гражданското общество в последните години". Затова и организацията обжалва отказа на Министерството на икономиката и енергетиката пред Върховния административен съд (ВАС), позовавайки се на чл. 2, ал.3 от ЗДОИ, според който "Информация от обществения сектор е всяка информация, обективирана върху хартиен, електронен или друг носител.“

В член 12 от закона пък е посочено, че "достъпът до официална информация, която се съдържа в нормативни актове, се осигурява чрез обнародването им“. Тоест законът не прави разлика между носителят на информацията и самата информация, понеже е очевидно, че данните се обективират в текст, а текстовете в документи.

От Протестна мрежа припомнят, че на 4 септември 2014 г. Министерството на икономиката и енергетиката обяви, че "публикува всички документи по проекта “Южен поток”, които не представляват търговска тайна и не засягат трети страни.“

Кое налага договорите/споразуменията по проекта Южен поток да се третират като Търговска тайна, пита организацията. Според нея Чл. 17, ал.3 от ЗДОИ задължава "субектите по чл. 3, когато отказват достъп до обществена информация на основание ал. 2, са длъжни да посочат обстоятелствата, които водят до нелоялна конкуренция между търговците".

"Когато не публикува всички договори/споразумения по проекта "Южен поток" на основание “търговска тайна” правителството първо трябва да изложи, кои са обстоятелствата, които биха довели до нелоялна конкуренция. Но дори и да има такива, администрацията отново е задължена да предостави на обществото пълната информация за “Южен поток” на основание чл. 17, ал.2 от ЗДОИ, който указва, че и при наличие на “търговска тайна” информацията се дължи, ако има "надделяващ обществен интерес“. Досега никой не си е позволил да оспори, че при проекта "Южен поток" е налице "надделяващ обществен интерес“, пишат от Протестна мрежа на премиера и министъра.

Според организацията българското общество има право да получи, а министерството на икономиката е длъжна до предостави, пълната документация по "Южен поток".

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Какво очаквате да свърши служебното правителство?