Процедура ще дава "втори шанс" на длъжници преди искането на фалита им

Процедура ще дава "втори шанс" на длъжници преди искането на фалита им

Въвеждане на процедура за стабилизация или т.нар. "втори шанс“ за търговски дружества, които имат задължения, но не могат да ги погасяват, е обсъдил Националният икономически съвет (НИС), председателстван от министъра на икономиката Божидар Лукарски. На заседанието му в четвъртък е бил разгледан проект на Закон за изменение и допълнение на Търговския закон.

С него се предвижда въвеждането на механизъм, който да регламентира доброволното уреждане на отношенията между длъжник и кредитор преди да започне производство по несъстоятелност. Предоставянето на "втори шанс“ е един от приоритетите, които министър Лукарски заложи в работата на повереното му ведомство и една от стъпките към разрешаване на една от най-сериозните пречки за постигането на стабилен икономически растеж – вътрешната задлъжнялост. Предложението за въвеждане на процедурата по стабилизация е в отговор и на отправени препоръки на ЕК, посочват от икономическото ведомство.

Основните моменти в обсъдения проектозакон са свързани с посредничеството при доброволното разрешаване на споровете между кредитор и длъжник, както и ролята и последиците от дадено споразумение за отделните групи кредитори.

Представители на работодателските организации посочиха, че е необходимо да бъде взета под особено внимание и спецификата на каскадната задлъжнялост, при която затрудненията на дадено предприятие се репликират върху неговите доставчици.

Работата по предложения проект продължава, както и обсъждането на проект на Националната стратегия за интелектуална собственост и регламентирането на издаването на "синя карта“ за специалисти по информационни технологии от чужбина, които да започват лесно работа у нас.

Споделяне

Още от Бизнес