Проучва се от какви специалисти има нужда бизнесът

Започва изготвянето на задълбочено проучване на пазара на труда в България, което да покаже какви специалисти ще бъдат необходими на страната в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план, заяви министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова. За това се договори тя на среща с работодатели, ректори, директори на профилирани и професионални гимназии в четвъртък.                          

В момента не съществува актуално проучване за нуждите на пазара на труда, каза заместник-министърът на образованието Екатерина Виткова. Според нея такова  изследване трябва да се прави на всеки две-три години и да се финансира от държавния бюджет.

Друг проблем, по който бяха договорени съвместни действия, е усъвършенстване на нормативната база за стимулиране на работодатели, които наемат стажанти или инвестират в образование.

Министър Масларова подкрепи идеята такива фирми да бъдат поощрявани чрез данъчни облекчения. Божидар Данев, председател на Българската стопанска камара, предложи работодателите, които внасят техника и оборудване за нуждите на образованието, да се освободят от ДДС. Такова облекчение в момента ползват университетите у нас.

Според него трябва да се подобри комуникацията между министерствата на труда и социалната политика, на образованието и науката, на вътрешните работи и Националния статистически институт. Според Данев така ще има информация къде и как се реализират работниците, които заминават в чужбина, нещо, което в момента не е известно.

По думите му България продължава да изостава от страните в Европейския съюз по отношение на образованието. У нас броят на студентите намалява, а нивото на чуждоезикова подготовка е ниско, обясни Данев.

Според данни на Министерството на труда хората с висше образование у нас са между 25-64 години са 22%, а тези със средно – 50%.

У нас обаче ученето през целия живот като тенденция е слабо застъпена. Едва малко над един процент от хората между 25-64 годишна възраст заявяват, че участват в образование или обучение. Делът на тези, които се учат през целия си живот е 10,8%.

Все пак положителната тенденция е, че според проучване на Националния статистически институт едва 4.3 на сто от висшистите в България са без работа.

Споделяне

Още от България