Проучване на Oxford Economics: Възниква глобална пътуваща класа

Над 280 млн. семейства годишно ще пътуват в чужбина до 2025 г.

Проучване на Oxford Economics: Възниква глобална пътуваща класа

Според проучване на Oxford Economics, се очаква значително увеличение на международните пътувания в световен мащаб през следващото десетилетие

Ръст от почти 35% спрямо 2015 г.

Повече от 280 милиона домакинства ще планират поне една почивка в чужбина годишно до 2025 г., което е ръст от почти 35% спрямо планираните почивки през 2015 г.

Също така през следващото десетилетие, за почивка зад граница, средно на година ще се харчат над 5 300 щатски долара на домакинство.

Ключовите фактори, които се очаква да влияят върху международните пътувания през идните години са нарастващата средна класа в световен мащаб, по-голямата Интернет свързаност, подобрената транспортна инфраструктура в редица страни и застаряването на населението, което има повече време за ваканционни пътувания.

"В бъдеще пътуванията на международно равнище ще зачестят и ще станат по-достъпни, благодарение на променящите се демографски фактори, както и на напредъка на технологиите, които правят пътуванията в чужбина по-лесни и евтини. "Пътуващата класа" ще се увеличи и тя ще отделя все по-голям дял от семейния доход за задгранични пътувания“, допълни още Уейн Бест, главен икономист на Visa.

Проучването на Oxford Economics анализира и прогнозните разходи в отделните страни и региони. Таблицата по-долу показва 10-те страни, които ще имат най-голям дял в пътуванията в чужбина

Разходи за пътуванията на домакинства до 2025 г. (в млрд. щатски долари)*

Място

  Страна 2015 2025 Процентен ръст
1 Китай 137 255,4 86%
2 Съединени американски щати 101 134,1 33%
3 Германия 74,4 97,6 31%
4 Великобритания 61,3 96,9 58%
5 Русия 22,6 49,1 118%
6 Хонконг, Китай 26,7 47,4 78%
7 Сингапур 22,5 44,9 99%
8 Франция 37,4 43,9 17%
9 Бразилия 18,3 37,8 106%
10 Южна Корея 21,1 34,3 63%

*проучването е направено сред домакинства, чиито доход надвишава 20 000 щатски долара годишно

Появата на нова глобална "пътуваща класа"

Ръстът в доходите в целия свят създава "пътуващата класа". Изследването разкрива, че днес в световен мащаб на домакинствата с годишен доход над 20 000 долара се пада над 90% дял в международните пътувания.

До 2025 г., почти половината от всички домакинства в света ще имат доходи над 20 000 долара годишно, което ще стимулира международните пътувания, особено на домакинствата от развиващи се пазари като Русия, Китай и Бразилия.

Глобално застаряване на населението

В следващите 10 години пътуващите на възраст над 65 г. ще удвоят броя на международните си пътувания до около 180 милиона на година, което представлява едно от всеки осем пътувания в световен мащаб. По-възрастните туристи ще могат да си позволят по-дълги пътувания с по-голям комфорт, като ще могат да си позволят да заплатят по-високи цени.

Тенденции като "медицински туризъм", при които възрастното население предприема международни пътувания с медицински цели, също ще бележат ръст в бъдеще.

Свързаност и достъпност

Глобализацията и технологиите разширяват достъпа до други страни. През следващото десетилетие се очаква изграждане на стотици нови летища и по този начин ще се оформят нови маршрути и дестинации.

Осведомеността за нови дестинации и възможности за пътуване нараства с бързото навлизане в интернет и увеличаването на дела на мобилните устройства по целия свят.

Дигиталната свързаност и повишаването на доходите на средната класа не само насърчават по-голямата спонтанност в пътуванията, но също стимулират по-широк спектър от туристически възможности.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате да свърши служебното правителство?