Проучване: Всяка втора компания у нас се опасява от фалит, две трети са готови на нов старт

54 на сто от собствениците на фирми се опасяват от фалит, а 63 на сто имат нагласата да започнат бизнес отначало. Това показват данни от анализ на състоянието и факторите за развитие на малките и средни предприятия за периода 2011–2012 г., подготвен от социологическата агенция "Ноема" по поръчка на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия.

Както в началото на 2011 г., така и в началото на тази година нагласата за втори шанс нараства с намаляването на възрастта – над 75 на сто от собствениците на възраст до 40 години биха започнали бизнес отново в случай на провал при 52 на сто от тези на възраст между 51 и 60 години и над 61 години.

В началото на 2012 г. близо 45 на сто от българските предприемачи смятат достъпа до финансиране като недостатъчен, а над половината (54 на сто) се плашат от фалит (при 43 на сто в началото на 2011 г.).

Този страх е присъщ в по-голяма степен за предприемачите на възраст 31-40 г. (64 на сто), тези със средно образование (67 на сто), членовете на управителните съвети (83 на сто), сред микропредприятията (58 на сто), предимно от сферата на строителството (71 на сто).

Просрочени плащания в началото на 2011 г. имат 24 на сто от малките и средните предприятия, като сред тях преобладават микропредприятията (69 на сто), следвани от малките (19 на сто).

В краткосрочен план заплаха пред устойчивото развитие на сектора представляват 21 на сто от предприемачите, които се страхуват от фалит в днешните икономически условия, и които нямат намерения да стартират нов бизнес, ако това се случи.

В средносрочен и дългосрочен план 27 на сто от всички български малки и средни предприятия са заплашени от преустановяване на дейността си поради липса на стратегически решения за продължаване на бизнеса след оттеглянето на първото поколение семейни предприемачи. Други 40 на сто са управлявани от предприемачи на над 50-годишна възраст, което сигнализира за възможен проблем в устойчивостта им в 15-годишен времеви хоризонт.

Средната възраст на всички изследвани собственици/мениджъри на малки и средни предприятия през 2012 г. е 46 години (без промяна от регистрираната през 2011 г.), като групата на предприемачите до 29-годишна възраст обхваща едва 5 на сто, групата на 30-39 годишните има дял от 22 на сто, тази на 40-49 годишните – 35 на сто, 50-59 годишните представляват 24 на сто от предприемачите, а групата на най-възрастните (над 60 години) – близо 15 на сто.

Споделяне

Още от Бизнес