Провалът на бюджет 2006 охлади амбициите на Столична община

Провалът на бюджет 2006 охлади амбициите на Столична община

Амбициите на Столична община за увеличение на приходите в общинската хазна са охладени, след като през 2006 г. градският съвет заложи постъпления, които не бяха реализирани.Това става ясно от проектобюджета за тази година, който ще бъде обсъден публично в сряда на “Московска” 33 от 10 ч.

Предвидените приходи от собственост за 2007 г. са намалели значително в сравнение с предвидените за миналата година 37,150 млн. лв., от които обаче бяха събрани  24 162 842 лв. Сега общината е планирала постъпления от 26,8 млн. лв.

Най-драстичен е отказът от увеличаването на приходите от имущество, включително от реклама. Докато за миналата година са били планирани 20 млн. лв., сега са заложени наполовина по-малко средства от имоти.  Вероятно редукцията на тези постъпления е свързана със слабото изпълнение на това перо от 8 397 521 лв. през 2006 г. и кметството се отказало от опитите си да спечели повече от имотите си и най-вече от  билбордове.

Никакъв опит не прави Столичният общински съвет за увеличение на приходите от дивиденти от търговските си дружества или акционерните си участия. Заложени са същите постъпления като през 2006 г., когато са били предвидени 4,5 млн. лв. дивиденти, а са получени 3 859 683 лв. Следва да се отбележи, че и тази сума надали щеше да получи общината, ако кметът Бойко Борисов не беше заплашил Общинска банка с изтегляне на парите на града, ако не плати акционерната печалба, каквото намерение имаше миноритарният собственик Христо Ковачки.

Еднакви с миналогодишните са и параметрите на постъпленията от туристически такси – 1,8 млн. лв., като събраните за 2006 г. суми от посетителите на софийските хотели са 1 670 323 лв. И това се случва при положение, че хотелиерите отчитат известен ръст на конгресния туризъм в София, което поставя под съмнение, че отчетените приходи от туристически такси са реалните.

 За ползване на пазари, улични платна и др. за настоящата година се планират приходи от 1,4 млн. лв., което е с 400 000 лв. по-малко от предвидените за предходната година пари, от които вместо 1,8 млн. лв. са събрани 1 208 213 лв.

Така вместо да предприеме дейности за увеличаване на приходите от повишената икономическа активност на града и от собственото си имущество, Столична община предпочита наклонената плоскост на приватизацията на активите си. За 2007 г. са планирани продажби на общински имоти за 50 млн. лв. През миналата година кметството е сключило сделки за 53 586 246 лв., а през 2005 г. - 47 601 031 лв., което показва тенденция за разпродажбата на общински имоти без приходите от това да се инвестират целенасочено по някаква стратегия или за погасяване на кредити за изграждане на техническа инфраструктура.

Относителното запазване и на  концесионните постъпления в размер на 400 хил. лв., при положение, че предходните две години приходите са били 300 хил. лв. и 315 000 лв., също сочи, че общината няма да изпълни заявените намерения за преразглеждане на концесията със “Софийска вода”, както и отдаването на частни оператори на градските спирки и паркоместата в сините зони.

В резултат на безпомощността на администрацията да събере реалните приходи от завишената икономическа активност, с която самата тя се хвали, се подхожда по- най елементарния начин и в пълен ущърб на гражданите. Без да се повишава качеството на техническите и административните услуги, без да се доказва реално себестойността им, цените на някои от услугите се вдигат в пъти. Повишени бяха  в пъти таксите за скици на строежи и разрешителни.

В резултат на това сега се планира от такси за технически услуги в общинският бюджет да влязат 10 млн. лв., което е над два пъти повече в сравнение със събраните през миналата година 4 403 278 лв.

Фактически общината тотално се отказва от провеждането на ясна политика  в областта на мениджмънта на собствеността на местната власт, акцентирайки върху събирането на такси и данъци от гражданите.

Софиянци и тази година няма да ползват отстъпка от 5 %, ако платят цялата такса за битовите отпадъци до 31 март, каквото облекчение ползват в много от останалите общини.

Според проектобюджета за 2007 г. от такса смет се планират приходи от 97,5 млн. лв., при заложени за миналата година  83 млн. лв. и събрани 97 333 868 лв. В същото време за чистота през 2006 г. са платени 85 283 750 лв., като концесионерите са получили 44 338 816 лв. са им осребрени фактури за 7 млн. лв. за дейности, извършени през 2005 г.

За тази година се предвижда за поддръжката на чистотата на столицата да се дадат  89 068 481 лв., от които 50,5 млн. лв. са за концесионерите, а други  8 млн. лв. са предвидени за неразплатени фактури. 10 556 934 лв. пък са планирани за “ проучване, изграждане на съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци”, но не е ясно от документацията по проектобюджета какво има предвид администрацията, залагайки тези пари в план сметката.

Споделяне

Още по темата

Още от България