Проверка на НЗОК потвърди нарушения в случая с починала в “Света Екатерина“ пациентка

Проверка на НЗОК потвърди нарушения в случая с починала в “Света Екатерина“ пациентка

Проверката на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) по повод смъртния случай на пациентка в болница “Света Екатерина“ е приключила и са констатирани нарушения, обявиха от институцията в сряда, въпреки че преди два дни болницата отрече да е хваната в нарушения.

Проверката започна след смъртен случай на пациентка, за която се появиха спекулации в медиите, че е починала докато е събирала пари да доплати за скъпо медицинско изделие. От болницата отрекоха причината да е заради доплащането и обясниха, че жената просто не е дочакала процедурата, но въпреки това разкритикуваха наложените от НЗОК нови, по-ниски цени на някои медицински изделия, по които фондът ще плаща през тази година.

Спорът възникна, след като НЗОК обяви, че ще плаща на по-ниски цени на болниците за някои медицински изделия след като е взела предвид най-ниските предлагани цени от производителите и след направен анализ на цените в други европейски държави, който показал, че някои изделия се продават значително по-скъпо у нас отколкото например в Германия. Болници обаче оспорват новите по-ниски цени с аргумента, че ако фирмите откажат да се съобразят с тях, пациентите ще трябва да доплащат по-високи суми за консумативите, за много от които болните и досега доплащат хиляди левове. Доставчиците на изделия пък се оплакаха, че цените са наложени еднолично от касата.

Пациентката е приемана три пъти в болницата

В крайна сметка проверка на НЗОК в “Света Екатерина“ по конкретния казус на починалата пациентка е установила, че на жената е бил даден да подпише празен формуляр, с който се съгласява да доплати за медицинско изделие без да се посочва нито конкретното изделие, нито сумата, а в същото време въпросната аортна клапа, която е трябвало да ѝ бъде поставена не е била налична в болничната аптека. Малко след като е дала писменото си съгласие, жената е починала.

В медицинската документация на пациентката са отразени три хоспитализации в лечебното заведение, в рамките на 30 дни. Пациентката е постъпила за пръв път в “Св. Екатерина“  на 27 март 2018 г. по клинична пътека (КП) №29 “Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация“. Жената е приета по спешност, с множество заболявания. Болната е изписана от болницата на 30 март 2018 г., като още същия ден – 30 март 2018 г., е приета повторно за лечение, в същото лечебно заведение, по КП 25 “Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване“, обясняват от НЗОК. 

В епикризата, в частта “Кардиологично обсъждане“, е записано: “На кардиохирургично обсъждане, пациентката се прецени, като показана за кардиохирургично лечение. Предвид възрастта на пациентката и придружаващи коморбидности пациентката следва да бъде обсъдена за включване на чакащата листа“.

От лечебното заведение бе предоставен на контрольорите и протокол от заседание на Кардиохирургичен консилиум (02.04.2018 г.). В  протокола се казва: “Проведоха разширено кардио-хирургично обсъждане въз основа на придружаваща медицинска документация, клинични и лабораторни изследвания, функционални показатели, образно изследване и оценка на риска....Въз основа на цялостната клинична оценка и изчисления перипроцедурен риск се взе решение че пациента е показан за перкутанна клапна реконструкция – TAVI, MitraClip, балонна валвулопластика.“

Пациентката е дехоспитализирана на 2 април.

Жената постъпва за трети път в болницата на 21 април 2018 г., в 17.51 часа, по КП№18 “Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация“. В 1.30 часа след полунощ на 22 април т.г. тя е починала.

Празна декларация за доплащане

В предоставената от лечебното заведение медицинска документация за пациентката е приложена Декларация за доплащане на медицинско изделие или не реимбурсирани от НЗОК. В Декларацията има положен подпис на декларатор от 21 април Документът съдържа няколко текста, единият от които е: “Информиран съм, че цената, определена за заплащане от НЗОК (съгласно НРД 2018 г.) за медицинско изделие.....е........лв. и по своя воля и доброволно избирам медицинското изделие.........., чиято цена е.......лв., и съм съгласен да доплатя разликата в размер на....лв.“

Декларацията е празна, не е ясно за какво медицинско изделия става дума и каква сума следва да доплати пациентката.

Болницата не е заявявала пред НЗОК нужното изделие

Според магистър фармацевта, управител на болничната аптека, аптеката не е разполагала с транскатетърни клапи. Високотехнологичните импланти се поръчват след заявка от съответното звено и след одобрение на ръководството. До 27 април т.г., когато приключва проверката, в деловодната система на НЗОК не са постъпили документи с искане от лечебното заведение за издаване на разрешение от управителя на институцията за доставяне на медицинското изделие "транскатетърна аортна клапна имплантация – TAVI“ за тази пациентка.

Изследвания от лекар без специалност

И при трите хоспитализации е извършено високоспециализирано изследване – ехокардиография или диагностичен ултразвук на сърце (като при първата хоспитализация са извършени две изследвания) от лекар без специалност, което е отразено в медицински документ, подписан от един и същ лекар. Лекарят е без придобита специалност и не е включен като изпълнител в „Списък на специалистите, извършващи болнична помощ, както и в „Списък на специализантите, оказващи болнична помощ“ - неразделна част от инидивидуалния договор на лечебното заведение с касата.

Изследването е задължителна диагностична процедура за изпълнение и заплащане на клиничната пътека от НЗОК, като има изискване лекарят специалист, който извършва това изследване, да е с придобита специалност и да притежава допълнителна квалификация/сертификат за ехокардиография – базово ниво.

Съставен е протокол от проверката, който е връчен и подписан от представляващите лечебното заведение.

Право на лечебното заведение е да възрази в 7-дневен срок по направените констатации, отразени в протокола.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Колко време давате на новия парламент?