Проверка на здравните вноски вече и по телефон

Всеки гражданин от сряда може да провери безплатно здравния си статус на цената на градски разговор от цялата страна на телефон 0700 18 700, съобщиха от Национална агенция по приходите (НАП). Услугата изисква само въвеждане на ЕГН чрез клавиатурата на телефона.

Компютърната система извършва справка в реално време и "прочита" по телефона дали проверяващият има непрекъснати здравни права или не. Освен това системата дава данни и за всички месеци и години, за които не са платени здравните вноски. Справката за здравен статус по телефона работи 7 дни в седмицата, 24 часа на ден.

Проверката става като първо се набере телефона на кол центъра на НАП 0700 18 700. След това се избира категорията "Осигуряване" от главното меню, следва избор на услугата "Справка за здравен статус", след което клиентът трябва да въведе своя единен граждански номер.

Информационният център на НАП дава отговори на въпроси за деклариране и плащане на данъци и осигуровки. На телефон 0700 18 700 гражданите могат да получат съвет как да платят здравните си вноски и да възстановят загубените си права. Цената на обаждането е един градски разговор за обаждащите се от стационарен телефон или по стандартната тарифа на съответния мобилен оператор.

"Направихме тази услуга, за да облекчим клиентите на НАП. Вече не е необходимо те да посещават НАП, за да проверят здравния си статус. Не им трябва интернет или компютър за да получат тази информация, а могат бързо и удобно да направят справката по телефона", каза при пускането на новата услуга изпълнителния директор на НАП Красимир Стефанов.

Споделяне

Още от България