Проверка не откри никакви пропуски в работата на АЕЦ "Козлодуй"

Партньорска проверка на Световната асоциация на ядрените оператори (World Association of Nuclear Operators -WANO) не откри никакви пропуски в работата на 1000-мегаватовите V и VІ блок на АЕЦ "Козлодуй", съобщиха в петък от атомната централа.

 

"Окончателното заключение на екипа е, че няма пропуски в нито една област, които биха могли да застрашат безопасната експлоатация. Персоналът е силно мотивиран да поддържа високо ниво на безопасност", заяви на заключителното заседание, с което приключи работата на екипа на WANO в АЕЦ "Козлодуй", Янош Тот, ръководител на проверяващия екип и заместник-директор по безопасността на унгарската АЕЦ "Пакш"

 

Наред с другите програми на световната организация на ядрените оператори, програмата за партньорски проверки е един от основните инструменти за максимално повишаване на безопасността и надеждността на атомните централи по света чрез общи усилия за оценка, сравняване с най-добрите постижения и усъвършенстване на експлоатацията.

 

При започналата на 22 ноември проверка е направен преглед на организацията и администрацията на централата, нейната експлоатация, ремонтни дейности, инженерно осигуряване, опита на персонала и неговото обучение, радиационна защита, аварийно планиране и готовност и пожарна безопасност.

 

В екипа е имало 24 експерти от Унгария, Русия, Словакия, Чехия, Южна Африка, Украйна и Аржентина В последния етап на проверката към екипа са се присъединили Сергей Виборнов, заместник-директор на Московския център на WANO, и Василий Аксьонов, първи заместник генерален директор и главен инженер на ОАО "Атоменергоремонт", Русия.

Споделяне

Още от Бизнес