Проверката за смъртта на пациент откри нарушения в две болници

Проверката за смъртта на пациент откри нарушения в две болници

Проверката на Изпълнителната агенция "Медицински одит" във връзка със смъртта на пациента Спас Добрев по сигнал на съпругата му до здравния министър, е открила нарушения в две болници.

Извършената проверка от Медицински одит обхваща лечебните заведения “Александровска“, “Пирогов“ и “Св. Иван Рилски“ и Центъра са спешна медицинска помощ.

На 12.09.2017 г. пациентът е приет за планово лечение в УМБАЛ “Св. Иван Рилски“ по клинична пътека “Диагностика и лечение на левкемии“ с минимален болничен престой – пет дни. На 15.09.2017 г. пациентът е напуснал по собствено желание, като към документацията му не е приложено подписано информирано решение за прекратяване на престоя, какъвто документ е задължително изискуем.

Съпругата на пациента декларира, че по изрично нейно настояване и със съгласието на лекуващия лекар, на болния е разрешено прибиране у дома. За констатираните нарушения са образувани административнонаказателни производства.

На 16.09.2017 г. в 16:19 ч. към Спешна помощ е подаден първият сигнал за Добрев като оплакванията са за ниско кръвно налягане и задух. В 17:45 ч. (час и двадесет минути след първото обаждане) адресът е посетен от екип на Спешна помощ, който извършва преглед, поставя диагноза и констатира необходимост от спешно транспортиране до лечебно заведение.

Дневното дежурство на 16.09.2017 г. в Спешна помощ - София е обезпечено от 12 екипа: 3 реанимационни и 9 лекарски, а постъпилите повиквания са общо 275 броя.

В 18:15 ч. болният е в “Пирогов“, където поради отказ за преглед и прием на пациента, се налага същият да бъде транспортиран в “Александровска“ болница в 18:25 ч.

Линейката, осъществила транспорта на пациента, е била оборудвана с цялата необходима апаратура съгласно изискванията на Медицински стандарт “Спешна медицина“.

Проверката посочва, че съществува проблем със забавяне на спешните екипи на Спешна помощ, гр. София, като проблемът е свързан с кадровия дефицит в системата.

Пациентът не е регистриран в болничната информационна система на “Пирогов“. Липсват документирани данни за извършен преглед, не са проведени клинико-лабораторни изследвания за доказване или отхвърляне на работната диагноза на Спешна помощ. Насочен е устно към друго лечебно заведение.

За всички установени нарушения ще бъдат образувани административнонаказателни производства.

Проведените диагностично-лечебни дейности на пациента при спешната му хоспитализация в Университетска болница “Александровска“, са в пълен обем и съответстват на състоянието на пациента. Въпреки извършените реанимационни действия, в 20:25 ч. настъпва летален изход.

След депозирана от съпругата на пациента молба за освобождаване от аутопсия, не може по категоричен начин да бъде определена основната причина за смъртта.

В писмото на съпругата на пациента са засегнати въпроси от морално-етичен характер, за които агенция “Медицински одит“ е сезирала Комисията по професионална етика към БЛС.

Споделяне

Още от България