ПРОЗРАЧНОСТ НА ОТБРАНИТЕЛНАТА ПОЛИТИКА

Съдържание

I. Програма на кръглата маса, 10 октомври 2003 г., гр. Пловдив
II. Към добро управление на сиктора за сигурност
III. Прозрачност при управение на доставките за отбрана
IV. Прозрачност при управление на ресурсите за отбрана
V. Прозрачност при формиране и прилагане на отбранителната политика
VI. Съдържание на брошурата

Проектът "Прозрачност на отбранителната политика" се изпълнява от Сдружение "Джордж Маршал - България" със съдействието на Комисията по демокрация към Посолството на САЩ в България. Целта е да се стимулира информирана обществена дискусия чрез проучване на конкретни случаи, семинари и дебат с участието на представители на Народното събрание, Президентството, изпълнителната власт, медиите, неправителствени организации, университетски преподаватели и студенти. Връзката между прозрачността на отбранителната политика, секретността и ефективността на демократичното управление ще бъде разкрита в дискусиите на три кръгли маси, фокусирани съответно върху прозрачността при управление на доставките за отбраната, при управление на отбранителните ресурси и при формиране и прилагане на отбранителната политика.

Настоящият материал е предназначен да насочи и подпомогне дискусията на третата от кръглите маси, която ще се състои на 10 октомври 2003 г. в гр. Пловдив. Материалът включва авторски бележки, разработени както следва: част І - полк. инж. Добромир Тотев, проф. д-р Тилчо Иванов, маг. Бисерка Будинова и маг. Стефан Стефанов; част ІІ - д-р Благовест Ташев, Константин Димитров и Илия Налбантов. Обзорният материал по проекта от д-р Велизар Шаламанов и въпросът за прозрачността на управление на отбранителните доставки, разработен от д-р Тодор Тагарев, маг. Георги Пенчев, маг. Ирена Николова, инж. Николай Петров и Петя Иванова, са представен в първата от трите публикации по проекта*.

Материалът цели да се развие общественото разбиране за значението на фактора прозрачност в отбранителната политика. Становищата са изразени от авторите в качеството им на сътрудници на Сдружение "Джордж Маршал - България" и не ангажират институциите, в които те работят, както и Комисията по демокрация към Посолството на САЩ в България.

*Тодор Тагарев, Георги Пенчев, Ирена Николова, Николай Петров, Петя Иванова, Прозрачност при управлението на отбранителните доставки, с въведение от Велизар Шаламанов, под ред. на Тодор Тагарев (София: Сдружение "Джордж С. Маршал - България", 2003 г.). - 76 стр. ISBN 954-91092-3-2

Споделяне

Още от България

Одобрявате ли новия правителствен план за справяне с Covid?