Публични имоти са дадени на омбудсмана, ведомства и държавни компании

Публични имоти са дадени на омбудсмана, ведомства и държавни компании

Преразпределяне на държавни имоти и промяна на собствеността им от публична в частна реши правителството в оставка на заседанието си в сряда. Те са предоставени за нуждите на националния омбудсман Мая Манолова, на редица ведомства и държавни компании, стана ясно от съобщение на пресцентъра на Министерския съвет.

Помещение от 13.5 кв. м в административна сграда в Монтана, което е било кореспондентски пункт на БНТ, но вече не се ползва от националната телевизия, се дава за изнесена приемна на омбудсмана.

Националната компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ) получава възможността да управлява по-ефективно терен от 1.4 дка, чието предназначение е било за железопътна гара. От публична държавна собственост имотът става частна на НКЖИ и държавната фирма ще може да отдава под наем или продаде терена и да си осигури допълнителни приходи.

Министерският съвет преразпредели между ДАТО и МВР помещения, предоставени за управление на двете ведомства в общи административни сгради в страната. така офисите ще се използват по-ефективно от регионалните структури на министерството и на агенцията.

Областната дирекция "Земеделие“ в Смолян получава офис с площ от 20 кв. м във връзка с увеличените ѝ задължения и разрастване на персонала.

За териториалното поделение на Националния осигурителен институт в Бургас правителството предоставя над 113 кв. м от имот – публична държавна собственост, който ще се ползва за съхранение на архиви.

Правителството промени статутите на три имота в София на спортното министерство, ведно с построените в тях сгради и съоръжения, от публична държавна в частна държавна собственост, за да бъдат апортирани в капитала на "Национална спортна база“ ЕАД – София. Така ще бъде увеличен капиталът на държавното дружество, което ще може да реализира там инвестиционни проекти и съответно свободен паричен ресурс. С оглед правния режим на частната държавна собственост ще се разшири кръгът от възможности за по-доброто стопанисване на имотите. Целта е да се постигне по-добро и по-ефикасно управление на имотите, за да се развият и да се използват активно като спортни имоти, посочват от правителствената пресслужба.

Министерският съвет даде съгласие за продажба на част от сграда, собственост на "Български пощи“ ЕАД, в с. Рогозче, община Джебел. Продажбата ще стане на търг с пряко договаряне на съсобственика. Имотът не е необходим за изпълнението на основната дейност на „Български пощи“ ЕАД и не се използва за технологични или други дейности. Продажбата е продължение на финансовата политика на дружеството за понижаване на разходите и увеличаване на приходите на "Български пощи“, аргументират се от МС.

Споделяне

Още от Бизнес