Публичните концесионни регистри се въвеждат и в общините

Всяка община е длъжна да съставя общински концесионен регистър, реши в сряда парламентът, който прие окончателно промените в закона за общинската собственост. Регистърът трябва да е публичен и достъпен за всички български граждани, включително и чрез интернет.

Кметът на общината организира създаването и поддържането на общинския концесионен регистър, в който се вписват данните за всички предоставени концесии на територията на общината. Към регистъра се води и публичен архив, в който се съхраняват досиетата на всички предоставени концесии.

Парламентът реши още общинската собственост да се отдава под наем чрез търг или конкурс от кмета на общината след решение и по ред, определени от общинския съвет. Също общинските съветници ще определят срока за отдаване под наем на имотите, но за не повече от 10 години.

С промените в закона се позволи на общинските служители с най-малко 5 години непрекъснат стаж в местната администрация да могат да си купуват ведомствени жилища.

Споделяне

Още от Бизнес