Публикувана е Наредба за работните проекти за търсене на подземни богатства

Наредба за изискванията към обхвата и съдържанието на работните проекти за търсене и проучване на подземни богатства е публикувана за обществено обсъждане на интернет страницата на Министерството на икономиката и енергетиката, съобщаиха от ведомството в понеделник.

Документът е изготвен от работна група, сформирана със заповед на министъра на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев. Наредбата е трябвало да бъде изработена през 2010 г. като подзаконов нормативен акт към Закона за подземните богатства (ЗПБ).

Предложения по текстовете в наредбата могат да се изпращат в 14-дневен срок на електронен адрес [email protected]

Министър Стойнев е изпратил уведомително писмо до управителя на "Пирин Ораново" Валери Манов за спиране на действието на концесионния договор за добив на въглища от находище "Ораново" по реда на ЗПБ, посочват още от МИЕ. Определен е срок от 15 работни дни за отстраняване на констатираните неизпълнения и задължения по концесионния договор.

Според Закона за подземните богатства при спиране на концесията се прекратяват добивните дейности, а концесионерът е длъжен да поддържа рудника и минните изработки в такова състояние, че да са годни за последващо използване.

Споделяне

Още от Бизнес