Призив на Андре Каланцопулос, главен директор на ФМИ, към бизнес лидерите в Давос

Пушачите имат нужда от по-добър избор

Андре Каланцопулос, главен изпълнителен директор на Филип Морис Интернешънъл

Уважаеми световни лидери,

Като главен изпълнителен директор на Филип Морис Интернешънъл (ФМИ) често ми задават въпроса защо не спираме да продаваме цигари. Това може би не е правилният въпрос. Правилният въпрос е по-скоро: "Кога хората ще спрат да купуват цигари?"

Днес търсенето на цигари от потребителите все още е факт. Въпреки усилията за превенция и спиране на пушенето в световен мащаб, над 1 милиард души продължават да пушат цигари. По данни на Световната здравна организация и към 2025 г. броят на пушачите ще остане 1 милиард души. Тези хора са Ваши избиратели, съседи и може би Ваши приятели и роднини. Трябва да търсим алтернативни решения за всеки един от тях.

Именно затова ние във ФМИ сме поели ангажимент за изграждане на бъдеще без дим. Това е една нова визия – визия, която ще промени обществото: бъдеще без цигари. И ние искаме да стигнем до това бъдеще колкото е възможно по-бързо.

Нашата амбиция е да убедим всички пълнолетни пушачи, които в противен случай биха продължили да пушат, да преминат на научно доказани бездимни продукти, които са много по-добра алтернатива за тях. Инвестирахме над $4.5 милиарда в научни изследвания, разработки и производство, за да можем да предложим на пълнолетните пушачи по-добър избор. В основата на тези инвестиции и на всеки постигнат напредък във ФМИ стои надеждна научна работа. Ние използваме най-новите технологии с цел да разработим бездимни алтернативи на цигарите, които са много по-малко вредни от продължителното пушене.

Да, в един идеален свят всички пушачи би трябвало да се откажат изцяло от употребата на тютюн и никотин. Това е сценарият с най-малък риск в сравнение с пушенето на цигари.

Но ние не живеем в свят, в който това би могло или ще стане автоматично или скоро.

Тези, които се отнасят със съмнение към нашите намерения, които блокират напредъка, без да се опитат да разберат научните доказателства и потенциала за подобряване на общественото здраве, не правят добра услуга на пушачите. Докато ние вървим уверено към бъдеще без дим, тези критици на практика възпрепятстват намирането на решения за по-добро обществено здраве. Те са пречка пред промяната и така пушачите биват лишени от достъп до тези алтернативи.

По-важният въпрос е: да помагаме на пушачите или да ги мразим? Честно казано, не смятам, че е разумно една група да бъде обречена да пуши само цигари, когато вече има по-добри алтернативи на пушенето. Можете ли да си представите на какви критики ще бъда подложен, ако след години се окаже, че сме разполагали с по-добри варианти, които да предложим на хората, но сме решили те да си останат в лабораториите?

Затова Ви призовавам да работим в сътрудничество, за да убедим правителствата, регулаторните органи, НПО и хората да обърнат внимание на научната оценка и доказателства относно алтернативните продукти. Да бъдат отворени за нови идеи, диалог и промяна.

Ето един факт, който си струва да бъде отбелязан: Само за няколко години след пускане на пазара на нашите бездимни алтернативи милиони мъже и жени преминаха на изделия, които са по-добрият избор в сравнение с продължителното пушене. Нашите съвместни усилия в комбинация с иновативни продукти, които отговарят на различните потребности на пълнолетните пушачи и далновидни регулаторни органи и здравни власти могат да ускорят процеса на изграждане на бъдеще без дим. Бъдеще, което ще осигури един по-добър свят за над 1 милиард пълнолетни пушачи и хората, които държат на тях.

Ето защо ние сме посветили усилията си на сериозната научна работа и иновациите за по-добро бъдеще.

Ето защо трябва да продължим да настояваме за открит междусекторен диалог с отчитане на всички гледни точки, включително и тези, които не съвпадат с нашата.

Ето защо се надяваме, че докато четете това писмо, Вие ще погледнете обективно на това, което се стремим да постигнем и ще се включите в дебата за промяна.

Това е нашият отговор на въпроса "защо".

Андре Каланцопулос
Главен изпълнителен директор 
Филип Морис Интернешънъл

16 януари, 2019 г

Материалът е изготвен с подкрепата на Филип Морис България

Споделяне

Още от Бизнес