Q&";"A: ЕС - митове и реалност

 

Новата конституция на Европейския съюз бе одобрена на 18 юни в Брюксел от държавните и правителствени ръководители на ЕС. Сега тя трябва да бъде ратифицирана във всички 25 държави - членки.

Би Би Си онлайн прави преглед на някои от митовете и реалностите, свързани с конституцията.

Ще доведе ли конституцията до създаване на Съединени Европейски Щати подобно на САЩ?

Не. Конституцията на ЕС е баланс между позициите на онези, които настояват за по-голяма интеграция и онези, които искат да се запазят правата на отделните страни - членки. В някои отношения конституцията разширява сферите, при които съвместните действия ще бъдат решавани чрез мажоритарен вот - например имиграцията или политиката за даване на убежище. Но в други сфери страните от ЕС все още са в правото си да следват самостоятелна политика ( по отношение на отбраната, външната политика, данъците).

ЕС сега ще има председател и външен министър в допълнение към своя парламент, съд, гражданска служба, флаг и химн. Не се ли превръща поради това в държава?

Не. Тези институции имат определи функции в ЕС и някои звучат по - многозначително отколкото са в действителност. В момента ЕС има на практика трима председатели - на Съвета на министрите, на Европейската комисия и на Европейския парламент. Новото е, че ще има Председателство на Съвета - постът, който сега се заема ротационно за шест месеца от всяка страна - членка на ЕС, ще стане постоянен. Но правомощията на председателя на ЕС ще бъдат ограничени. Той или тя няма да има правомощията на френския или американския президент, например.

Постът на външен министър на ЕС означава ли обща външна политика?

Не в Европейския съюз. Вече има "върховен представител" на ЕС за външната политика и макар че новият пост е по- висш, външният министър ще е в състояние да говори от името на ЕС само когато вече има съгласувана политика по даден проблем. Ако съществува несъгласие, както по въпроса за Ирак, външният министър е без правомощия.

Потвърждава ли конституцията, че Европа е национална държава?

Не. Тя потвърждава, че ЕС е компромис. Националните държави са отстъпили част от правата си - например по отношение на вътрешния пазар, външната търговия, земеделието, риболова и околната среда. Така че те не са напълно суверенни, по свой избор. Ако искат да са напълно суверенни, те могат да напуснат ЕС.

Доколко конституцията променя сегашното положение?

Конституцията предвижда повече гласувания с квалифицирано мнозинство, но базисните институции остават. Опонентите казват, че конституцията ще доведе до по-нататъшна ненужна интеграция; поддръжниците ѝ твърдят, че интеграцията е ограничена и е необходима за общото благо.

Хартата на основните права не влиза ли в противоречие с националните закони?

Хартата регламентира списък от права - като се започне от правото на живот и се стигне до правото на стачка. Британското правителство имаше опасения, че това може да засегне националните закони, свързани с индустриалните отношения, което беше отхвърлено. Европейският съд ще може да налага санкции при нарушение на Хартата.

Конституцията няма да прекрати споровете в ЕС?

Няма да ги прекрати. Винаги ще има напрежение между онези, които искат задълбочаване на интеграцията и онези, които искат да задържат нещата. Някои от поддръжниците на федерална Европа могат да продължат работата по задълбочаване на интеграцията в области като данъчна хармонизация или социална сигурност, какъвто беше случаят с единната валута - еврото. Шоуто продължава.

Споделяне

Още от Европа