"Алианц България холдинг" управлява активи на стойност 750 милиона лева

"Алианц България холдинг" управлява активи на стойност 750 млн. лв., съобщи изпълнителният директор Димитър Желев. Неконсолидираната печалбата на холдинга за 2003 г. е 25 млн. лв. и голяма част от нея ще бъде раздадена като дивидент на акционерите.

В сектора на застраховането брутният премиен приход на холдинга е 142 млн. лв. за миналата година. От тази сума на общото застраховане се падат 126 млн. лв., или 16 процента повече от 2002 година. По думите на Желев "Алианц България холдинг" е на първо място в страната при общото застраховане.

В животозастраховането брутният премиен приход на компанията за 2003 г. е 16 млн. лв., или с 48% повече от предходната година. При застраховането на автомобили миналата година са изплатени обезщетения за 37,7 млн. лв., но тази сума е под 50 процента от премийния приход.

Активите на пенсионното дружество "Алианц България" през миналата година са 204 млн. лв., като с пенсионни вноски участват над 660 000 души. Според експерти на дружеството годишната доходност през последните четири години винаги е била над 10 процента.

С 23 процента, до 222 млн. лв., се е увеличило балансовото число на Търговска банка "Алианц България" през миналата година.

По БТА

Още от Бизнес

Проявите на расизъм на националния стадион бяха: