"Левски и Каравелов начело на българското национално революционно движение" се падна на изпита по история в СУ

На конкурсния изпит по история в Софийския университет в понеделник бе изтеглена темата: "Васил Левски и Любен Каравелов начело на българското национално революционно движение".

Темата изтегли кандидат-студента Елена Тодорова от Дупница от 15 изпитни варианта.

Бяха изтеглени и три контролни теми - "Възстановяване на българската държавност (1877-1879)", "Движение за новобългарска просвета през епохата на българското Възраждане" и "Възстановяване и укрепване на българската държава в края на XII и началото на XIII век (1185-1207г.)".

Изпитната тема е много приятна и лесна, коментира пред журналисти доц. Пламен Митев от изпитната комисия. По думите му кандидат-студентите трябва да познават добре фактологическия материал и да определят ясно приноса на Левски и Каравелов в българското национално освободително движение.

Необходимо е да се направи и обща оценка на българската история, в контекста на европейската, защото Васил Левски и Любен Каравелов са личности, които ни дават възможност да се съизмерваме с постиженията на модерната европейска цивилизация на 19-ти век, допълни той.

Вероятно от средата на 80-те години на миналия век не се е падала тема за Левски и Каравелов, посочи доц. Митев. По думите му през последните три години подред се пада тема от Възраждането.

Изпитните варианти са формулирани в 6.30 часа в понеделник от трима преподаватели в Историческия факултет, съобщи проф. Иван Илчев, председател на изпитната комисия.

На изпита по история се явят 4534 кандидати. С история се кандидатства в 16 специалности на СУ.

Още от България