"Новото време" очаква да вземе 10 - 12% на парламентарните избори

Очакванията са учредяващата се през юни партия "Новото време" да вземе 10 - 12% на парламентарните избори, прогнозира пред БТА Борислав Цеков. По думите му, според национално представително проучване има висока подкрепа за "Новото време" в областните и средноголемите градове и по-малка в селата.

Според оповестените преди седмица няколко социологически проучвания, засега одобрението към все още неучредената партия на нововремци се движи в диапазона 0.5 - 1.5 процента.

Цеков съобщи още, че според подготвящия се устав председателят на партията няма да се избира от върховния орган - конгреса, както е при повечето сегашни партии в страната, а от ръководния орган Национален съвет. Това било целенасочено, за да не се придава силна политическа легитимност за сметка на колективните органи, уточни председателят на комисията за проектоустава. В "Новото време" председателят на партията ще бъде пръв между равни в рамките на колективното ръководство, добави той.

Според предварителния вариант на проектоустава, между конгресите ще действа Национална конференция, Национален съвет, който от своя страна ще избира Изпълнителен съвет и председател.

Националното ръководство ще бъде задължено по устав в едномесечен срок да обсъжда и да взима решения по предлагани проекти от тематичните клубове на партията. Залагаме реален механизъм идеите на клубовете да се превръщат в реални политически решения, посочи Цеков. Освен тематични, "Новото време" ще има и териториални клубове на базата на избирателните райони в страната.

От "Новото време" очакват партията да успее да набере около 24 000 активни членове до датата на парламентарните избори.

В устава на "Новото време" няма да има клаузи за изключване поради изразяване на различна политическа позиция или поради несъгласие с линията на партията, каза още Цеков.

Сред механизмите за вътрешнопартийна демокрация е възможността структурите да задължават ръководството по въпроси от текущата политика чрез вътрешнопартийни референдуми. Друг механизъм е, че всички номинации за изборни длъжности ще се определят от Националния конгрес на партията преди избори. Ще се въведе и статута на партньорските организации - "Новото време" ще сключва споразумения за национално и парламентарно представителство с широк кръг браншови и местни политически организации, както и с неправителствени организации.

Още от България

Какво би означавало отпадането на мониторинга на Европейската комисия?