"Новото време" си постави за цел 24 000 члена до парламентарните избори догодина

Най-новата партия "Новото време" започна да обсъжда основните параметри на стратегията си за изграждане на национална структура.

Крайната цел е до датата на парламентарните избори "Новото време" да има минимум 24 000 членове - по двама в избирателна секция, съобщи зам.председателят на партията Борислав Цеков.

На следващото си заседание Изпълнителното бюро на партията ще направи проект на стратегия за партийното строителство, което ще се обсъди и от Политическия съвет.

В петък нововремци разпределиха ресорите на заместник-председателите на партията, оглавена от Емил Кошлуков.

Мирослав Севлиевски ще отговаря за коалиционната политика на "Новото време" и връзките с парламентарните политически сили. Борислав Цеков ще бъде ангажиран със законодателната стратегия и организационната дейност на новата партия. Красен Кралев ще се занимава също с организационна дейност, а Юлияна Дончева - с връзките със синдикални и партньорски организации.

Били са сформирани няколко комисии като помощни органи към Изпълнителното бюро - за организационно развитие, за политически анализи и проучвания, по политически маркетинг и комуникации, административна комисия.

В понеделник "Новото време" ще представи и партийния си уеб-сайт.

Още от България