Работна ръка, корупция, правна система - проблемите на германския бизнес у нас

Работна ръка, корупция, правна система - проблемите на германския бизнес у нас

Липсата на квалифицирани кадри, корупцията, правната система, непрозрачните обществените поръчки, недоброто образование, ниската производителност и недостатъчната инфраструктура остават основните предизвикателства пред германските фирми в България. Това показва традиционното проучване на Германо-българската индустриално-търговска камара (ГБИТК), представено в петък и цитирано от БТА.

От години това са основните проблеми пред германския бизнес у нас. Без съществена промяна са и основните предимства на страна според анкетираните фирми. Те са доволни от ниската данъчна тежест и от данъчната система, от това, че страната е част от ЕС, от цена на работната ръка, достъпа до субсидии и политическата и социална стабилност, обясни Митко Василев, главен управител на ГБИТК.

Анкетата е направена от 1 февруари до 1 март т. г. и в нея са участвали 108 фирми - членове на камарата в България, както и над 1700 фирми от страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ).

Общата констатация от анкетата е, че имаме повече светлина, отколкото сенки в двустранните отношения, коментира Василев. Въпреки това по част от показателите, които определят средата за бизнес, България изостава от останалите страни в региона. За една година делът на германските фирми, които биха инвестирали отново в България, макар и голям е намалял от 90 на сто до 88 на сто.

Икономически очаквания

Петдесет и осем на сто от анкетираните фирми оценяват икономическата обстановка в България като задоволителна, а само - 9 на сто - като лоша. Половината от анкетираните компании са на мнение, че развитието на икономиката ще остане без промяна. Почти две трети от предприятията обаче очакват подобряване на ситуацията вътре във фирмите и само 2% прогнозират влошаване.

Почти половината от компаниите очакват по-високи обороти от износ тази година спрямо миналата и само 2 на сто понижение. Такъв е и делът на тези, които смятат, че ще наемат още хора. За 47 на сто от фирмите инвестиционните разходи ще останат без промяна, а за 46% ще бъдат по-високи.

Изоставаме в борбата с корупцията

В сравнение с данните за останалите страни от Централна и Източна Европа оценката на германските фирми в България за борбата с корупцията и престъпността остава далеч под средното ниво за региона. 44 на сто от анкетираните казват, че са много недоволни от усилията в тази посока, което поставя България на предпоследно място преди Словакия.

По отношение на правната сигурност също преобладава процентът на много недоволните.

Страната е последна по качеството на академичното образование, лоша е и оценката за професионалното гимназиално образование.

На обратния полюс са оценките за данъчната тежест и система, които са най-благоприятните сред тези за региона. По същия начин стои въпросът и с цената на труда. По този показател България е на второ място след Албания. Василев коментира, че това е добре за инвеститорите, но не и за хората в страната, като изтъкна, че по този показател сме на последно място в рамките на ЕС.

В сравнение с другите държави от ЦЕИ проучването показва, че 52 на сто от фирмите са много доволни от членството в ЕС, като няма нито един много недоволен. Половината от компаниите подкрепят влизането на страната в еврозоната.

Германските фирми в България са по-скоро доволни от достъпа до субсидии - обществени или от ЕС.

Малко над средното ниво за ЦЕИ се намираме по отношение на оценката за публичната администрация, като има стойности, които са критични - 17 на сто от фирмите са декларирали, че са много недоволни и няма нито един отговор "много доволни".

Над средното равнище сме по политическа и социална стабилност, докато по предвидимост на икономическата политика сме под средното равнище - 18 на сто "много недоволни" и 1% "много доволни".

Търговия и инвестиции

По данни на федералното Министерството на икономиката и енергетиката търговският оборот между България и Германия е достигал нов рекорд за 2017 г. - близо 7.5 млрд. евро. Ръстът е с над 12% спрямо предходната година.

Износът на България към Германия расте с доста по-големи темпове (20%) от вноса (6%).

През 2017 г. германските инвестиции в България са около 130 млн. евро по данни на БНБ. Около 1400 са фирмите с немско участие у нас.

В периода от 1996 г. до 2017 г. германските инвестиции в страната са общо 3.3 млрд. евро. Те са предимно в преработвателната промишленост, енергетиката, строителството, търговията, транспорта, IT сектора и в сферата на обслужването на самолетите.

Споделяне

Още от Бизнес