Макар икономиката и потреблението все още да са в стагнация

Работни места, доходи и депозити бележат ръст

Спад на лошите кредити отчита доклад на Пощенска банка и Института за пазарна икономика

Работни места, доходи и депозити бележат ръст

Българската икономика продължава да стагнира, а през второто тримесечие на 2013 г. вече отбелязва и свиване спрямо година по-рано. Потреблението също е замръзнало, което допълнително увеличава вероятността от навлизане в рецесия, но тази фон ръст бележат работните места в страната, доходите на гражданите и депозитите им, а лошите кредити се свиват, както и намаляват обезкуражените лица на пазара на труда.

 

Това сочат данните на първия съвместен тримесечен икономически анализ с фокус върху потребителските кредити на Пощенска банка и Института за пазарна икономика, разпространен във вторник.

 

Според него, след 16 поредни тримесечия на спад на заетостта в страната от началото на 2013 г. вече се създават "макар и тромаво" нови работни места. Реалното възстановяване на пазара на труда е започнало, като тенденцията е за плавен ръст на заетите до края на годината. Броят на "обезкуражените” лица спада, като през второто тримесечие на 2013 г. 20 хил. души повече спрямо година по-рано са намерили мотивация активно да потърсят работа.

 

През първите две тримесечия на 2013 г. започват да се забелязват и първите положителни сигнали на пазара на труда в някои от областите в Северна България - най-вече Плевен, Габрово, Русе, Варна и Добрич. В Южна България, която като цяло показва по-бързо и убедително преодоляване на кризата, най-бързо се възстановява пазарът на труда в област Бургас, където има реални шансове в края на тази година заетостта да достигне предкризисните си нива.

 

Макар заетостта да се възстановява и да нараства и заплащането на труда, новите работни места продължават да са твърде малко, за да подкрепят потреблението, отбелязва анализът.

 

Според него през първото полугодие на годината се запазва ръст от над 10 процента в средногодишния общ доход на домакинствата след миналогодишното чувствително увеличение на приходите от 11.1 на сто.

 

Наблюдава се и първото чувствително увеличаване на доходите от пенсии от началото на кризата след като пенсиите бяха повишени от април 2013 г. В резултат от това през второто тримесечие номиналният ръст на пенсиите достигна 10.5 % на годишна база, преустановявайки период от осем поредни тримесечия на спад.

 

И през 2013 г. средната склонност на домакинствата към консумация се задържана стойност над 0.80 (на всеки 1 лев доход домакинствата в страната потребяват над 80 стотинки). През второто тримесечие тя е 0,83, при 0,82 през същия период на 2012 г. Заедно с увеличаването на доходите от заеми и кредити през първото полугодие, повишението индикира постепенно стабилизиране на очакванията на домакинствата за техните бъдещи доходи.

 

Депозитите на домакинствата продължават устойчиво да нарастват, като през 2013 г. вече надвишават 35 млрд. лв., показва проучването. Увеличението е предимно по отношение на по-големите депозити (например над 20 хил. лв.), като логично склонността към спестяване се проявява най-силно при хората с по-високи доходи и тези, които в по-малка степен са засегнати от кризата.

 

Към средата на 2013 г. срещу 35 млрд. лв. кредити на предприятията стоят над 35 млрд. лв. депозити на домакинствата, което навежда на мисълта, че корекцията вече се е случила и работещите предприятия в момента зависят от своята конкурентоспособност, а не от спекулативни очаквания за постоянен приток на външен ресурс.

 

Според паричната статистика на БНБ има сериозен спад при лошите и преструктурираните потребителски кредити – от 1.32 млрд. лв. средно за 2012 г. до 1.19 млрд. лв. средно за първите шест месеца на тази година, посочва анализът. Благодарение на това техният дял от отпуснатите потребителски кредити спада от близо 18% средно за 2012 г. до 16.4% средно за първите шест месеца на тази година. Това най-вероятно се дължи на предоговорените погасителни планове при преструктурираните кредити, които позволяват на кредитополучателите да ги погасяват, вместо те да се превръщат в лоши кредити, допускат Пощенска банка и ИПИ..

Споделяне

Още от Бизнес