Работодател може да не осигурява нов служител за допълнителна пенсия до 6 месеца

Работодател може да не осигурява нов служител за допълнителна пенсия до 6 месеца

Максимум шест месеца работодателят ще може да не осигурява новопостъпил служител за допълнителна пенсия. Това реши парламентът на първо четене с промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО), които са свързани с европейска директива за въвеждане на правила, улесняващи упражняването на правото на работниците на свободно движение между държавите членки чрез намаляване на препятствията, създадени от някои разпоредби, отнасящи се до определени схеми за допълнително пенсионно осигуряване.

Във връзка с това със законопроекта се предлага и нормативно определеният максимален срок на изчакване да е до 6 месеца, след изтичането на който работодателите са длъжни, ако осигуряват останалите си работници и служители, да започнат да правят вноски във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване или фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми и за новоназначения работник.

В действащите разпоредби на КСО няма законоустановен изчаквателен период, което създава възможност работодателите за необосновано дълги периоди да не осигуряват новопостъпилите си служители във фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, пише в мотивите си Министерският съвет, вносител на измененията.

На ниво Европейски съюз са констатирани пречки пред мобилността на работниците, идващи основно от данъчно третиране на трансграничните вноски и трансфери; условия за придобиване на допълнителни пенсионни права; правила за запазване на пасивните пенсионни права.

Споделяне

Още от България