Работодатели бавят заплати за 63 млн. лв.

Близо половината изостават с месец, като цяло нарушенията намаляват

Работодатели бавят заплати за 63 млн. лв.

Работодатели бавят изплащането на трудови възнаграждения за 63 млн. лв. към момента, сочат данни на Главната инспекция по труда (ГИТ), обявени от изпълнителния ѝ директор Румяна Михайлова във вторник по време на национална конференция за здравословни работни места.

 

Запазва се тенденцията от последните две-три години за най-висок относителен дял на нарушенията по заплащане на труда - 19 на сто от общия брой на констатираните нарушения. В сравнение с деветте месеца на 2012 г. спадът е 20 процента. През деветмесечието на тази година след намесата на ГИТ са изплатени забавени трудови възнаграждения за 43 млн. лв.

 

Като цяло от края на 2009 г. досега са погасени забавени заплати за 238 млн. лв., посочи още Михайлова. По думите ѝ от половин година насам се наблюдава тенденция за намаляване на месеците, в които работодателите не са се разплатили. Около 40 процента от фирмите дължат заплати за месец, около 17 процента от предприятията изостават с изплащането с два до три месеца. Малко като процент са предприятията, дължащи заплати на работниците и служителите си за повече от 24 месеца, като по-голяма част от тях са или обявени в несъстоятелност, или са в процес на ликвидация, обясни Михайлова.

 

Социалният министър Хасан Адемов коментира, че все още голямото предизвикателство за голяма част от българските предприятия са мерките за защита на здравето и безопасността на работното място.

 

По думите му, след засилване на контрола от страна на ГИТ над работодателите нараства относителният дял на предприятията с изпълнени основни изисквания за здраве и безопасност на работа. Това са най-вече големите предприятия, които успешно преодоляват икономическите затруднения през последните години и имат значителен опит при управление на професионалните рискове, то това са под 2 на сто от предприятията, посочи Адемов.

 

За деветте месеца на сегашната година ГИТ е извършила 43 107 проверки в 33 397 предприятия от всички икономически дейности, в които работят 1 288 700 души. Констатирани са 185 804 нарушения, като 41 процента от тях са за нарушения на нормите в областта на здравословните и безопасни условия и на нормите за организация и управление за здравословни и безопасни условия на труд /60 на сто/. Нарушенията на безопасността на работното оборудване и технологичните процеси са 25.3 процента, а на хигиена на труда – 14.7 на сто.

Споделяне

Още от България