Работодатели и синдикати преговарят за условията за пенсиониране

Преговорите между работодатели и синдикати продължават и в сряда, тъй като все още няма яснота по условията за пенсиониране – възраст и стаж, както и за бъдещето на осигурителната вноска.

Целта на настоящите преговори е синдикати и работодатели да излязат с общи предложения до края на седмицата, които да се разгледат от правителството и ресорните министерства и да бъдат заложени при обсъждането на бюджета за следващата година. Там, където има различия, синдикатите и работодателите ще оформят отделни текстове и ще очакват правителството да бъде арбитър.

Консенсус има по целите на реформата – да се увеличат приходите и да се намалят разходите на общественото осигуряване, както и хората да получават по-адекватни пенсии. Очертава се съгласие в частта, която касае контрола и санкциите около внасянето на осигуровки. Обща е позицията, че трябва да се опростят лихвите на забавените плащания към Националния осигурителен институт заради неиздължаване от държавата, но не за всички.

В бюджетната прогноза за 2011-2013 г., одобрена вчера от правителството, е предвидено замразяване на заплати и пенсии до края на 2012 г.

Споделяне

Още по темата

Още от България