Работодатели сезират КЗК и ЕК за картел на пазара за ток

Работодатели сезират КЗК и ЕК за картел на пазара за ток

Четири работодателски организации са сигнализирали Комисията за защита на конкуренцията(КЗК) и Европейската комисия (ЕК) за установено от тях картелно споразумение на свободния пазар на електроенергия. Сигналът е подаден от Асоциацията на индустриалния капитал в България с председател Васил Велев, Българската стопанска камара с председател Радосвет Радев, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, която се ръководи от Кирил Домусчиев и Българската търговско-промишлена палата с председател Цветан Симеонов.

Сигналът е изпратен до КЗК, главна дирекция "Конкурентоспособност" на ЕК и Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER).

Бизнесът иска КЗК да разследва действията на група участници на свободния пазар на електрическа енергия, които "с поведението си по недопустим начин нарушават принципите на свободно договаряне и конкуренция, залегнали в българското законодателство". Работодателите сочат 11 дружества, които според тях са намесени в производството и продажбата на електроенергия - топлофикационните дружества в Бургас, Перник, Плевен, Русе, Велико Търново, Враца, Сливен и Габрово, както още "Брикел" ЕАД, ТЕЦ "Бобов дол" и ТЕЦ Марица 3.

 "Електрическата енергия, произведена от гореизброените дружества, се продава на свободния пазар на електроенергия от дружеството търговец "Гранд Енерджи дистрибюшън", свързано с производителите. Следва да изтъкнем и факта, че търговецът "Гранд Енерджи дистрибюшън" по силата на договор представлява "Топлофикация София" ЕАД при продажба на електрическата енергия, произведена от когенерацията на дружеството.

Наличието на свързаност между собствениците на производствени мощности и субекта - търговец на свободния пазар представлява концентрация, която обективно създава условия за манипулиране на пазара. Налице са и условия за изкуствено създаване на дефицит на електрическа енергия чрез ограничаване на собственото производство и едновременно с това изкупуване чрез свързани търговци на цялото предлагано от държавните дружества – производители количество електроенергия на борсата", пише в сигнала на бизнес организациите.

От там обясняват още, че под контрола на собствениците на производствените мощности е и застрахователно дружество, което издава застрахователни полици като форма на гаранционно обезпечение при закупуване на електрическа енергия преимуществено на групата търговци, свързани с производителя. Затова може да се направи обосновано предположение за наличие на недопустима концентрация по смисъла на Закона за защита на конкуренцията, подчертават от бизнеса. Пазарното поведение на въпросните участници на пазара на електрическа енергия пък създавало съмнения за наличие на картелно споразумение.

"Гранд Енерджи дистрибюшън", Юропиън трейд оф енерджи", "Сага комодитис", "ТМ Технолоджи", "Енерджи инвест юръп" - всичките, свързани със субектите – собственици на производствените мощности, са участвали в проведени 3 тръжни сесии на Българска независима енергийна борса през периода от ноември 2018 г. до януари 2019 г., при които са търгувани предлагани от АЕЦ "Козлодуй" количества електроенергия.

Всеки от изброените търговци е закупил на база на двустранен договор електрическа енергия от предложената от АЕЦ "Козлодуй", като формално по всеки от договорите е спазено ограничението в тръжната документация за закупуване на количествата. На практика цялото количество електрическа енергия, предложено по време на споменатите борсови сесии, е закупено от цитираните дружества. Проявява се ясна тенденция съществена част от електроенергията, предлагана на свободния пазар, да се закупува от изброените дружества при елиминиране на останалите търговци", пише още в сигнала.

Данните сочели, че впоследствие закупеното количество електроенергия е търгувано между горецитираните търговци на база двустранни договори. Количествата електроенергия пък се продавали на клиентите при условия и цени, които заобикалят пазарния борсов механизъм.

Организациите обвиняват Националната електрическа компания, че помага всичко това да се случи, след като е обявила търг за продажба на електроенергия, "при който предизвестено фаворизираше само един възможен купувач". "Следователно тенденцията към концентрация се задълбочи с активното съдействие на НЕК. Настояваме да проверите и този търг", пишат организациите до КЗК.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес